موضوعات اخیر

اطّلاع رسانی و تبلیغات منظر


به نظر شما در خصوص اطّلاع رسانی به شهروندان مناطق فلتا ممکن است در کدام منطقه چگالی تبلیغات به سطحی نزدیک به مناسب نرسیده باشد. ۱۷:۱۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید