رصد امواج فکر

تعداد پاراگرف: 3

اگر بررسی انرژی های مخررب ساطع شده از ذهن شحص توسسط نهادی مناسب همچون حارسین احتجام(بلیس) در شهر ها مناسب در نظر آید به گمان مناسب است زیر نظر ساختار قضایی بر پایه ی وتوی شحص شهروند فععالییت داشته باشار(باشوار، باشند)، در خصوص شهر منظور هر منطقه و محللی است که شحص یا اشخاصی در آن اسکان دارند همچون روستا یا شهر، در خصوص نام بلیس(پلیس) نیز به نظر مناسب است معادلی مناسب جهت استفاده در کار آید، ۲۱:۰۹ جمعه 15 مهر 1401 اکتبر 7 2022 خانه ی آقای والد در باغستان شهریار. البتته اگر “بلیس” مناسب نیست. ۰۹:۳۱. مایلیم با تمام دانشگاه های سطح نخست دنیا و ساختار های مناسب در ضمینه ی رصد امواج فکر مذاکره آغاز شود، گمان می بریم شرکتی نظیر شرکت آقای ایلان ماسک مناسب باشد جهت انجام سفارش ابزار یا ابزارهای مناسب بررسی امواج مغز، در خصوص آغاز مذاکره اگر بودند شحصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان انجام گیرد، در خصوص سفارش دست کم به شرکت نورالینک مرتبط با آقای ایلان ماسک نیز به شرط احتجام در صورت بودن شحصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسار، ۰۹:۵۹.

روز گذشته گویی پرتاب شده نوک تیزی ظریف در کلیه ی چپ خویش احساس داشتیم، امروز پیش از ظهر به گمان رسید شبیه به خالجوش از جانب آقای Mark Zuckerberg مارک زاکربرگ نزد ما حواله شده تا با مساعدت دیگران تبدیل به سنگی در کلیه شود، ۱۴:۱۲ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). بخش تکمیلی، به گمان پشتیبانی آقای زاکربرگ از خانوم Selena Gomez نیز بوده است در خصوص به گمان موضوع اهدای کلیه که از دوست خانوم Gomez به ایشان رسیده که رضایت آن به گمان نرسید و بیرون آوردنش با طرح عقوبت در نقض مطرح گشت، ۱۹:۴۰ همین حوالی. بخش تکمیلی منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده ی ما، ۲۲:۵۴ همین حوالی.

نزدیک به یکی دو سال پیشتر با موضوعی مواجه شدیم در حوالی بیداری از خواب شب، در زمان گشودن چشم گویی از جانب آقای پوتین تیری به سمت قلب ما شللیک شده باشد با تمرکز امواج فکر، به گمان شبیه شخصی بودند که در حال ماهیگیری هستند که مددتی انتظار آن لحظه را در ما کشیده بودند، به نظر برای هماهنگی دست کم همراهی آقای خاخام اعظم کنیسه ی اعظم نیویورک، همسر درگذشته ی ملکه الیزابت و آقای خامنه ای را نیز داشته اند، به نظر چنین رسید که مایل بوده اند از آن مقطع بین خواب و بیداری که از خواب گذشته ایم امما هنوز هوشیاری کامل نیافته ایم در خصوص حذف ما بهره ببرند، گمان می بریم فوت آقای Steve jobs استیو جابز نیز چنین وضعییتی را داشته است، مایلیم موضوع رصد امواج فکری بررسی گردد، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۹:۴۹ چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱.