عمّان

تعداد پاراگرف: 2

مصادرهٔ دارایی سلطان عمّان لغو شد. ۱۷:۵۹ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰. می‌گردد به شد اصلاح شد، اصلاح شدن در معنای تناسب ادای مضمون. 19:48 همین روز.

عمّان به گمان و ارادهٔ ما ضمیمهٔ خاک شده است. از جانب سلطان عمّان پشتیبانی راس الخیمه نیز احتمالاً مطرح است در جنب همراهی با آقای ملک سلمان و مشارکت در ادامهٔ وضعیّت یمن، حمله به امارات، شراکت با آقایان خامنه‌ای، شی جین پینگ و پوتین، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۱:۴۳ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.