دهان گشاد و کنیسه و کلیسا و مسجد

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم مناسب است چنین مطرح داشتن که اگر راهی کنیسه و کلیسا و مسجد هستید دهان گشادتان را ببندید و به گوسفند بودنتان ادامه دهید، بلا نسبت گوسفند. ستون پنجم، چرا که نه، آیا ما حماقت داشتن مطرح داشته‌ایم، آیا کسی برای رفتن کنیسه و کلیسا و مسجد شما چاقو به زیر گلویتان گذارده است. باغستان شهریار 14:35 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401.