حقوق مولّف و خالق اثر، کپی رایت

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم ارتباط پلیس فتا با پلیس اف بی آی FBI در ایالات متتحده ی آمریکا دست کم در موضوع «حقق موللف» ایجاد گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 15:46 سه شنبه 18 مرداد 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “با تمرکز بر «حقق موللف»” به “در موضوع «حقق موللف»” ویراست شد، 15:53 همین حوالی.

مایلیم هر شخص ناقض احترام به حقوق خالق اثر هنری مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار، 03:47 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. “حقّ مولّف” به “حقوق مولّف و خالق اثر” در تیتر نوشته ویراست شد، گرایش ما بیشتر به پرهیز از جمع بستن لغات است که به نظر نوعی اغراق را به همراه دارد امّا در مورد کلمۀ “حق” به گمان خوانشی سکته دار نسبت به “حقوق” به همراه دارد خاصه با تشدید در ” حقّ مولّف” و زوایای مادّی و معنوی “حق” نیز این زاویۀ نگاه را به گمان مقدور می‌سازد که سبب استفاده از کلمۀ “حقوق” گشت، 03:57 همین حوالی.

گمان می‌بریم مناسب باشد در هنگام استفاده از موسیقی به عنوان مثال برای تصاویر و گفتار رضایت صاحب اثر در نظر گرفته شود، باغستان شهریار، ۰۰:۲۷ چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱.