کوکی ها

تعداد پاراگرف: 10

کوکی‌ها فایل‌های کوچکی هستند که سایت‌ها در مرورگر بازدید کنندگان ایجاد می‌کنند این فایل‌ها اطّلاعاتی از بازدید کننده را در مرورگر بازدید کننده ذخیره می‌کنند به عنوان مثال ذخیرۀ حالت تاریک قالب یا اندازۀ قلم تا در مراجعات بعدیِ بازدید کننده نیاز به انتخاب مجدّد نباشد.

در قالب تاریک، اندازۀ قلم و فضای عرض محتوا از کوکی‌ها استفاده شده است. عمر تعریف شده برای کوکی‌های مورد استفاده در سایت Gardun.ir نود روز است.

در ادامه پیوندی جهت حذف یک مرحله‌ای تمامی کوکی‌های تولید شدۀ سایت در مرورگر شما معرّفی شده است.

حذف تمامی کوکی‌ها

حواشی و توضیحات این برگه، ۱۷:۴۲ ۱۴ تیر ۱۴۰۲

در پیوند برگ حذف کوکی Gardun.ir به hifor.ir اصلاح شد، در این میان در تمام مدّت برقراری flowup.ir این مورد به نظر غیر فعّال بوده است. باغستان شهریار، ۱۴:۴۷ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

پیوند برگ حذف کوکی‌ها از Nesby.ir به Gardun.ir اصلاح شد. 16:48 جمعه 29 بهمن 1400.

“جابجایی عمودی منو در بار نخست” حذف و “فضای عرض محتوا” به موارد برخوردار از کوکی اضافه شد. شش و چهل و هشت دقیقۀ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

عمر کوکی‌ها و کوکی جابجایی عمودی منو افزوده شد همراه ویرایش جزئی متن که شامل حذف دو ویرگول بعد از “ایجاد می‌کنند” و “ذخیره می‌کنند” در توضیحات کوکی‌ها شد، ویراست در ساعت سیزده و سیزده دقیقۀ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.