موضوعات و سرفصل های ترند، داغ، پر تکرار، پر جستجو

تعداد پاراگرف: 1

آیا سرنگونی و براندازی نظام و حکومت جمهوری اسلامی ایران امری مناسب است، برچیدن ساختار ولایت فقیه چه طور

در سخنان پیشین زوایای مختلفی از فضای حکومت داری بر اساس احترام بر بنیاد و اصل بودن انسان ورای هر نگرش و فرقه و دین مطرح شده است، با اینحال برای عبور از ساختار خودکامه و دیکتاتوری موجود در ایران با هرج و مرج افسار گسیخته موافق نیستم به شکلی که آرامش تک تک اعضای جامعه را تحت تاثیر بگیرد و موجی باشد که در آن نه کلام بلکه اسلحه و قدرت خشک عریان سخن می گویند. ۱۸:۰۵ پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲.

آیا نظام سلطنتی و حکومت پادشاهی برای ایران یا هر کشور دیگری مناسب است