پاکیا(پاکستان)

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم تغییر نام پایتخت پاکیا(پاکستان) تامین هزینه گردد، رادیو، تلویزیون، موسیقی، فیلم، شیرینی، کنسرو، لباس، اسباب بازی، بازی رایانه‌ای. باغستان شهریار، ۱۹:۲۰ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱. زیرساخت صنعت ابنیه و خودرو، ۱۹:۲۶ همین حوالی.