موضوعات اخیر

شخص والدین شخص منظر


قبلتر مطرح شد که حوالی بیست سال قبل در مسیر فیلم برداری سریالی برای تلوزیون دچار مسمومیت شدیم همینطور مطرح شد که گمان می بریم مسمومیت عمدی بوده و آقای والد ما از آن اطلاع داشته اند، به نظر اطلاع آقای والد گمانی نا مناسب است، در خصوص زبان ترکی در ایران به گمان آقای والد ما جزو افرادی انگشت شمار هستند و گمان می برم مناسب باشد در عوض ترد شدن جذب فضاهای علمی شوند. نزدیک یک ساعت تاخیر در انتشار به دلیل عدم دترسی به اینترنت، 17:11 جمعه 4 فروردین 1402 مارس 24 2023 Gebze گبضه.

در نوشتن پاراگراف پیشین که هم امروز نوشته شد دو موضوع در نظر بود که به فراموشی رسید البتته موضوعات دیگری در پاراگراف همچون آنچه از هفده هجده سال پیش مطرح شد افزوده شد، نخست اینکه تیتر نوشته از “والدین شخص منظر” به “خانوم والده و آقای والد مرتبط به شخص منظر” ویراست شود و دووم اینکه در نقل قول مربوط به بخش مطرح داشتن وقت دکتر از جانب آقای اشاره شود که «مضمونی شبیه چنان» ردد و بدل شده است، در آن صورت به گمان مناسب است اگر از همان کلمات به واسطه ی حضور ذهن بهره نبرده باشیم، در روزهای اخیر در نوشتن خانوم والده و آقای والد نخست نوشته ایم آقای والد و خانوم والده و سپس ویراست داشته ایم به ترتیبی که مناسب انگاشته ایم، تیتر نوشته ویراست شد، 22:38 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. تیتر نوشته از “خانوم والده و آقای والد مرتبط به شخص منظر” به “شخص والدین شخص منظر” ویراست شد، 22:58. تاریخ به ساعت نخست افزوده شد، 23:05.

بلا نسبت زهر مار، به گمان دست کم ده بیست سال اخیر باشد شاید که ما اغلب آقای والد را روزی پس از بیدار شدن ندیدیم مگر برج زهر مار بودند و سر درد خاصه این اواخر که بلا نسبت نجاسات گویی برای نجاست زدن به روز ما مامورییت داشتند، در هجده نوزده سالگی باری به این گمان رسیدیم که کودک هستند و بلوغ نیافته، البتته این موضع فروکش داشت سالها و وقتی از نو پس از ماجرا ها چشم گشودیم به گمان ارتباط ما نا مناسب بود امما گویی ما را گروگان گرفته باشند و هنوز، همان اییام نزدیک هفده هجده سال پیش شاید مناسب می بود راه خویش جدا سازیم امما نرفتیم در حوالی قبل از دوران ور شکستگی، امروز حوالی بعد از ظهر بود به گمان نزدیک بعد از ساعت پانزده، درب اتاق را گشودند و گفتند برای ساعت پنج(هفده) زمان دکتر برای ما دارند اگر تمایل داشته باشیم که پاسخ چنین مطرح شد که اگر تمایل نداشته باشیم و گفتند هیچ همین طور با پالتو(احتمالا منظورشان سوئی شیرت در تن بود) و خوردن بستنی سر گرم باشیم، 19:44 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در ساعات اخیر به خانوم والده نیز گفته شد مضمونی شبیه چنین که به نظر گوش ها و زبان شما نیز مناسب است بر طرف شود. با هر دو شخص ایشان، خانوم والده و آقای والد به ترکی صحبت می شود، ترکی مذکور به نظر تراش خورده از ترکی منطقه ی مغان و اردبیل است با این حال احتمالا مددتی حضور در شبستر نیز تاثیری بر زبان داشته است، 20:44 جمعه 21 مرداد 1401 آگوست 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان تفهیم آقای والد شخص منظر موضوع افت ارزش هر بشکه نفت را مرتفع می سازد، احتمالاً دو سه روزی هست به این گمان رسیده ایم، در مسیر باغستان شهریار از فرودگاه پرند(آقای امام خمینی) ۱۹:۵۹ شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آگوست ۶ ۲۰۲۲. در تیتر نوشته “والدین منظر” به “والدین شخص منظر” ویراست شد، در اسلاگ از “parents-of-viewpoint” به “parents-of-mr-viewpoint” ویراست شد، ۲۰:۳۷ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار همین روز. لحظاتی تاخیر در به روز رسانی، غیر فععال شدن کلید ذخیره، ۲۰:۴۳ همین اطراف.

موارد عقوبتی مطرح شده در مورد والدین منظر ملغی است همینطور در دسترس بودن مراودات مالی نزدیکان منظر که به گمان محدوده ی نزدیک ده سال اخیر مطرح شده است، 15:29 جمعه 31 تیر 1401 جولای 22 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. همینطور موارد عقوبتی ملغی است در خصوص والدین خانوم رامانا سیاحی و خواهر ایشان، 15:32 همین حوالی.

گمان می بریم دست کم مددتی بودن والدین ما در گوآنتانو مناسب است، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این خصوص باشد و ساختار قضایی در صورت نشستن بر وضعییت احتجام، باغستان شهریار 11:49 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401.

مایلیم جان اشخاصی که به عنوان خانوم والده و پدر به ما معرّفی شده‌اند گرفته شود، باغستان شهریار 01:14 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

مایلیم جان خانوم والدۀ ما گرفته شود، ثبت احوال، باغستان شهریار 19:23 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401.

,

دیدگاهتان را بنویسید