بخشی از مکاتبات پویش سرور

تعداد پاراگرف: 13

پیشتر در خصوص برقراری سایت در این ایّام بر بستر پویش سرور و گمان ما از وابسته بودن آن مرکز به آقای خاتمی سخن به میان آمده است. چهارده و پنجاه دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

2021/11/30 (13:28) کاربر

تاریخ گذشته بودن نسخۀ Mysql، آقای خاتمی، البتّه اگر در خطا نبوده باشیم در خطاب قرار دادن این نام که مرتبط به شخصی است که زمانی ریاست جمهور در این نواحی را بر عهده داشتند، عنصری به پایان رسیده شاید بتوان گمان برد.

پاسخ پویش‌سرور:

2021/11/30 (13:19)

با سلام
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما؛ احتراما به استحضار میرسانیم که

خطایی که رویت میکنید چی هست؟

از اینکه پویش سرور را برگزیدید، سپاسگزاریم.

2021/11/30 (13:18) کاربر

روز شما به خیر، به نظر در ارتقا نسخۀ PHP همخوانی مناسب نسخۀ Mysql با PHP نسخۀ هشت وجود ندارد، لطفا بررسی بفرمائید.