جزا به روش فاعل و مفعول

تعداد پاراگرف: 2

نظر دچار تغییر گشت، مایلیم به عنوان موردی از موارد جزایی مطرح شده در نظر گرفته شود، ویراستی در این نوشته در خصوص توضیح انتهایی برای موارد افزودنی مناسب می آمد که مواردی در گمان بودند با حساب گمان پیشین از برخی اشخاص همچون آقای زاکانی که با حساب افزودن این مورد به موارد جزایی آن ویراست انجام نگرفت، 14:06 سه شنبه 25 مرداد 1401 آگوست 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

از گزینه های روی میز جهت اجرای جزا به روش فاعل و مفعول آقایان یاس، آذری جهرمی، توماج صالحی و هوتن شکیبا که مایلیم در خصوص آقایان آذری جهرمی و یاس به همراه هر سه برادر خانوم فائزه ی هاشمی و برادر آقای اکبر هاشمی آقای محممد هاشمی رفسنجانی به اجرا برسد همینطور به اجرا برسد در خصوص آقایان بیل گیتس، جک دورسی، مارک زاکربرگ، آقای آدام موسری Adam Mosseri مدیر عامل Instagram، آقای سوندار پیچای Sundar Pichai مدیر عامل Google و آقای لری پیج Larry page از دو شخص بنیانگذار Google، آقای بایدن Biden در کاخ سفید و پسر ایشان آقای هانتر Hunter، آقای جاستین تیمبرلیک Justin Timberlake و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، در ادامه به نقل از نوشته ی مرتبط به آقای محممد رضا گلزار بخشی از نخستین طرح موضوع جزا به روش فاعل و مفعول آمده است “آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی مفعول یکدیگر باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:54 یکشنبه 23 مرداد 1401 آگوست 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. لحظاتی تاخیر در ذخیره، 19:56 همین حوالی. همینطور مایلیم آقای سیید علی خامنه ای، آقای سیید محممد خامنه ای و آقای سیید حسن خامنه ای مفعول آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد”، مواردی نه اندک نیز در گمان هستند که در صورت افزودن به صورت نوشته به ترتیب عکس به سمت آغاز نوشته خواهد بود. 03:28 سه شنبه 25 مرداد 1401 آگوست 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.