جزا

تعداد پاراگرف: 24

دقایقی پیشتر شاید کمی کمتر از یک ساعت حالت تعلیق و لغو جزا و مصادره های غیر از آقای خامنه ای لغو گردید، در بین مصادره ها اگر موردی به نفع جامعه مطرح شده به نفع خویش ویراست می دارم. ۰۹:۰۸ یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۳ ۲۰۲۴ تهران نزدیک بیمارستان شریعتی.

اگر این گمان نزدیک به واقع باشد گمان می‌بریم موضوعی مطرح است که ما حقوقی بیرون از دایرهٔ اختیار خویش را در استثنا قرار دادن عراق از شش جزای عودت دارایی به خزانه بخشیده‌ایم، به هر حال شش جزای عودت دارایی به خزانه در مجموع لغو است. ۱۵:۵۳ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰. گمان و به هر حال افزوده شد، ۱۵:۵۷ همین روز.

عراق استثنای شش جزا در عودت بدهی به خزانه است. ۱۵:۳۷ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.

شش جزا، بانی مجرای رانت حکومتی. ۱۰:۴۵ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.

شش جزا، آقای علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست. ۰۰:۵۹ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.

نظر شما در خصوص برنامه ریزی چهل ساله برای طول مدّت جزا چیست، به گمان ما هم به نوعی حریم امنیّتی در اجرا و ثمره ایجاد می‌شود و هم احتمالاً حرکتی خواهد بود در نزدیک شدن به تناسب درد تحمیلی که به پندار گاهی از مقاطع کوتاه فزونی داشته است. ۲۰:۵۱ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به آقایان موسوی و خاتمی لغو است همینطور موضوع اجرا توسّط آقایان موسوی، جهانگیری و یاس. ۰۰:۳۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰. همینطور لغو جزا در خصوص آقای علی مطهّری، ۰۰:۴۴ همین روز.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر عودت بدهی به خزانه اجرا شود. ۱۴:۱۳ پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر تحت الحفظ بودن جزا داران اجرا گردد. ۰۷:۰۸ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس سازمان ثبت احوال اجرا شود. نزدیک چهار راه مولوی، ۱۳:۴۸ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس سازمان زندان‌ها اجرا گردد همینطور رئیس فدراسیون‌های فوتبال و اتومبیل رانی. ۱۰:۱۹ جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰.

حذف جزا مرتبط به آقای اسحاق جهانگیری، ۰۹:۱۵ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای صابر ابر، ۰۹:۲۰ همین روز.

مایلیم هر شش جزا در خصوص خانوادهٔ درجهٔ یک جزا داران اجرا گردد، ۰۴:۵۸ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص خانوادهٔ درجهٔ یک خانوادهٔ درجهٔ یک آقای اردوغان اجرا گردد. ۲۲:۰۹ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰. همینطور تمامی جزا داران، ۰۴:۴۴ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص بنیانگذار روس تبار گوگل اجرا شود، همینطور آقای مهران مدیری، ۱۳:۲۱ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور رییس حزب ج ه پ و آینده و وزیر امور خارجه در تارا، ۱۳:۳۳ همین روز. همینطور آقایان بوریس جانسون، ماکرون و نولان به همراه خانوادهٔ درجهٔ یک، ۱۶:۵۵ همین روز. حذف این رسته، ۰۵:۲۲ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰. همینطور حذف والدین خانوم سیاحی، ۱۰:۰۳ همین روز.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقایان قالیباف، اژه‌ای و علی و صادق آملی لاریجانی اجرا شود. ۲۲:۱۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای اشتری، ۲۲:۱۶ همین روز. همینطور آقای سعید محمّد، ۲۲:۱۹ همین روز. همینطور رئیس بنیاد شهید، ۲۲:۲۳ همین روز. همینطور امامان جمعهٔ تمامی مراکز مشارها در فلتا، ۲۲:۳۷ همین روز. همینطور فرمانده سنت کام، ۲۲:۳۹ همین روز. همینطور آقای رحمانی فضلی، ۲۲:۴۱ همین روز. همینطور دادستان کل، ۲۲:۴۳ همین روز. همینطور آقای علی شمخانی، ۲۲:۴۷ همین روز. همینطور رئیس جمهور چچن، رئیس پارلمان اعلا در مسکو، وزیر اطّلاعات حاضر و وزیر اطّلاعات دورهٔ آقای روحانی، آقایان نیک‌زاد و میر سلیم و سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی، مجتبی خامنه‌ای و همسر ایشان و آقای حدّاد عادل. ۲۳:۱۱ همین روز. همینطور وزیر دفاع، ۲۳:۳۴ همین روز. همینطور تمام نمایندگان مجلس، ۰۰:۲۸ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰. موارد این رسته جز آقای مجتبی خامنه‌ای و افراد مطرح سببی معلّق است، مایلیم در خصوص فرزندان ایشان نیز بررسی شود، به هر ترتیب گمان نمی‌بریم عدم مدیریّت ایشان متناسب باشد، ۰۸:۳۹ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰. تمام رسته به انضمام موارد افزوده شد و آقایان چمران و حناچی و خانوم‌ها تهمینه میلانی و نیلوفر بهبودی. ۱۱:۱۱ همین روز. همینطور آقای فتّاح و خانوادهٔ ایشان. ۱۱:۲۳ همین روز. همینطور خانوادهٔ آقای حناچی، همینطور آقای سیّاری، ۱۱:۲۶ همین روز. همینطور خانوادهٔ آقایان سلامی، عزیز جعفری، رضایی، رحیم صفوی، سعید محمّد و خود آقای رحیم صفوی، ۱۱:۴۲ همین روز. همینطور آقای پاکپور و خانوادهٔ ایشان، ۱۱:۴۸ همین روز. همینطور آقای کرباسچی و خانوادهٔ ایشان. همینطور مدیر عامل بانک پاسارگاد و خانوادهٔ ایشان. ۱۱:۵۷ همین روز. همینطور همسر فرمانده سنت کام، آقای ترامپ و خانوادهٔ ایشان. ۱۲:۳۰ همین روز. و تمام اعضای ثنا و کنگره ایالات متّحدهٔ آمریکا به همراه خانواده، همینطور آقایان بوش، کلینتون و اوباما به همراه خانواده، ۱۲:۳۲ همین روز. همینطور خانوم سلنا گومز، ۱۲:۴۰ همین روز. همینطور خانوم سیاحی، ۱۲:۴۶ همین روز. همینطور خانوادهٔ خانوم تهمینه میلانی، خانوم نرگس آبیار و خانوادهٔ ایشان، همینطور خانوم السا فیروز آذر و خانوادهٔ درجهٔ یک ایشان ، ۱۳:۰۹ همین روز. همینطور بنیانگذار غیر روس گوگل و آقای گرباچوف، ۱۳:۱۹ همین روز. حذف این رسته، ۰۵:۲۴ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص همسر آقای محمّدی گلپایگانی اجرا شود. ۱۱:۵۶ شنبه شانزده بهمن ۱۴۰۰. همینطور خود ایشان، ۱۳:۳۲ همین روز.

مایلیم هر آن چه در قالب حکم تیر مطرح شده است به صورت شش جزا اجرا گردد. 17:35 جمعه 15 بهمن 1400.

مایلیم هر شش جزا در خصوص نخست وزیر تایلند اجرا شود. ۲۱:۵۲ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در استحصال واکسن‌های جزام، ابولا و اچ آی وی اجرا گردد. ۲۰:۰۲ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

هر شش جزا تمایل ماست در خصوص هر فردی که ممکن است شرایط انتحار را برای تمایلات فرآهم آورد. ۱۳:۵۷ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای سهروردی و همسر ایشان، ۱۹:۰۵ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش استفاده کنندگان از کلمات ایثار و جهاد در ساختار حکومت بریده شود. ۱۳:۱۹ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

آقایان ظریف، نمکی و وزیر پزشکی(بهداشت) هر شش مورد. ۱۰:۳۷ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

فارغ از اینکه جزایی بگیرد فرد یا خیر حتّی بدون محلّ اعرابی برای فهم گمان می‌بریم اشاره به اینکه گویی دست کم برخی از لاک پشت‌ها زیاد عمر می‌کنند در معنای استعاری که سرشان به کار خود است عبور از این وضعیّت را سرعت و سهولت می‌بخشد. ۰۱:۴۵ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.