سایت شخصی شخص منظر

تعداد پاراگرف: 2

با غیر فععال سازی افزونه ی Gutenberg از طریق تغییر نام افزونه در نرم افزار PowerFTP در Droid(دروئید) مشکل سایت شحصی با دامنه ی Personally.ir بر طرف شد امما هنوز جا به جایی محتوا به دامنه ی Nivy.ir صورت نگرفته است، خطا یاب WordPress افزونه ی Gutenberg را معررفی داشتند، آقای والد دقایقی قبل نیز رفتن به دکتر را مطرح داشتند، نخوردن غذا و تنها خوردن بستنی را عنوان داشتند، قاشق بدون نقش و نگار و دندانه ی ریش تراش را مطرح داشتیم، ریش تراش را گفتند بیار ببینم به روال سابق، وقتی پس از لحظاتی به فضای پذیرایی از درب گشوده ی اتاق در خصوص غذاهای یخ زده سخن گفتیم وقتی عنوان داشتیم از گوشت که نا مناسب می انگاریم و موادد یخ زده پخته می شوند آقای والد گویی در شرف پریدن وسط باشند که عقب آمده و درب را بستیم، به نظر باری از دوش صدا سیما کاسته شده با بیرون شدن آقای والد، شحصی سبک و ارزان قیمت و در عقل فرو دست به گمان می رسند، به نظر آقای اسحاق جهانگیری ایشان را روانه ی این گدار ساخته بودند و به نظر گردن آقای جهانگیری در میان گیره مانندی گرفته شده باشد و به نظر ایشان راه انتحارشان را از بسته شدن نگه داشته هستند و به نظر انتحار ایشان آقای پوتین و همسر آقای خامنه ای را در کف دست به تحویل می رساند و عدم انتحارشان گویی تخریب کعبه را کلید زده باشد، ۱۵:۱۲ شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۲۴ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در تیتر و متن این نوشته در عوض “شخصی” از “شحصی” استفاده شده است، گمان نمی بریم دامنه ی Personally.ir دست کم برای امور شحصی مناسب باشد، پیش از رسیدن به این گمان و تمایل سایت شحصی شحص منظر با دامنه ی Personally.ir دچار مشکل بود و لود نمی شد، در برگه ی اصلی سایت مذکور پیوند دامنه ی Nivy.ir معررفی شده است، در هنگام جا به جایی اططلاعات سایت در cPanel دامنه ی Nivy.ir ایمپورت دچار مشکل شد با مضمونی شبیه بلند بودن نام فایل که کوتاه داشتن آن تنها به نام دامنه نیز موثثر نیافتاد، به نظر اشکالی وابسته به شحص بازیگر نقش آقای مختار است، دلیل عدم تمایل به استفاده از Personally .ir به عنوان دامنه ی سایت شحصی شروع آن با حرف “پ” است، 01:26 پنج شنبه 31 شهریور 1401 سپتامبر 22 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. دسته ی بالا دست دسته ی مرتبط از “سایت منظر” به “سایت شخص منظر” ویراست شد و اسلاگ آن از “site” به “site-from-mr-viewbase” ویراست شد، 01:30. گویا ذخیره نشده بود، 01:33. “هنر پیشه ی” به “شحص بازیگر” ویراست شد، ۰۱:۴۵. بین 31 و شهریور فاصله ای افزوده شد، 02:27.