موضوعات اخیر

پروژهٔ درخت کاج


مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر جایگزینی درخت کاج در فلتا(ایران) با درخت ترجیحا میوه(غیر گردو) انجام گیرد، باغستان شهریار 20:07 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم در صورت تمایل پروژهٔ جایگزینی درخت کاج تحت نظارت ارتش آغاز گردد. پارک اوِستا، ۱۳:۵۹ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.