موضوعات اخیر

نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار


پشیمانی، حسرت، افسوس

در مواردی که ماهییت نیک و بد(مناسب و نا مناسب) روشن نیست حسرت از انجام رساندن کاری به گمان مناسب تر است از حسرت به انجام نرساندن کار، کاری صورت رسانیم و پشیمان شویم مناسب است تا اینکه پشیمانی و حسرت به انجام نرساندن کاری بخوریم. ۱۸:۴۳ چهار شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱[…]

دی ۲۸, ۱۴۰۱

ارث و میراث و وصییت

در دایره ی تناسب اختیار و نظر شحص متوففی( فوت شده) پیش از وفات به گمان مناسب خواهد بود وصییت ایشان به شکلی مناسب به اجرا برسد، در صورتی که نسبتی در مالکییت اولاد بر میراث مشخخص نشده باشد به نظر مناسب است فارغ از جنسییت اشخاص میراث به تساوی میان ایشان[…]

دی ۲۳, ۱۴۰۱

بازجویی و شکنجه

آیا در بازجویی نتیجه ای از ذهن سالم شحص با مناسب ترین کیفییت می خواهیم یا تنها مایلیم آنچه می خواهیم از زبان شحص(شخص) گفته شود، به گمان درد و شکنجه سلامت و آرامش ذهن شحص را متاثثر می دارد، آنچه در خصوص جزا مطرح شده و عقوبت هایی همراه درد مربوط[…]

دی ۱۵, ۱۴۰۱

روح

به گمان روح همان خاطرات و تعریفی است که ما از اشخاص در ذهن خویش داریم، ۱۷:۱۸ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. روز قبل در سه نوشته ی “خدا”، “تغییر اسامی شهرها” و “روح” به “در باغستان شهریار” اشاره نشده است، در این نوشته(“روح”) افزوده شد، ۱۳:۱۱[…]

دی ۱۴, ۱۴۰۱

داعش

به گمان آقای زارع پور(وزیر ارتباطات) در خصوص ارتباطات اینترنتی با داعش همکاری داشته اند. ۱۵:۳۳ چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۲۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

دی ۷, ۱۴۰۱

تنهایی

به گمان برای انسان تنهایی گنجی نیست که مناسب باشد تا به راحتی به اشتراک برسد، ۲۲:۴۴ چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۱۴ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

آذر ۲۳, ۱۴۰۱

نام آوری، تولید، جمعییت و تقسیم منابع

آیا تقسیم یک نان در بین چهار نفر بیشتر سهم می آید یا یک نفر، آیا برای اهل تولیدی چون شحصی نانوا طبخ نان برای جامعه ای با ده نفر جمعییت سود بیشتری دارد یا صد و بیشتر نفر، آیا برای اشخاصی همچون آقایان عیسی و موسی و محممد تعداد بیشتر مخاطب[…]

آذر ۲۱, ۱۴۰۱

وضعییت Gardun.ir دو 2

تاریخ سر رسید اجاره ی فضای میزبانی از دهم ماه شمسی به یازدهم تغییر یافته است، پیشتر دهم سر رسید بود و فرجه ی پرداخت تا حوالی ساعت بیست یا نوزده روز بعد یعنی یازدهم طول می کشید، ۱۵:۱۱ شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ دسامبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

[…]

آذر ۷, ۱۴۰۱

جایگزین نفت

مایلیم جایگزین نفت از مواددی همچون بافت و الیاف ذررت و هر مادده ی گرفته شده از گیاهان بررسی شود، ۱۲:۱۴ چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۱۶ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

آبان ۲۵, ۱۴۰۱

تغییر اسامی و کلمات مربوط به سلسله ی آقای آدم

قبلتر برخی از تغییرات مطرح شده است همچون جایگزینی “سلام” برای آغاز دیدار یا تغییر نام “اسلام آباد” پایتخت پاکیا(پاکستان)، مایلیم این قبیل موارد مطرح شده برای تغییر در صورت تمایل اندیشیده یا بررسی شوس(شوند)، مایلیم استفاده از هزینه ای که برای گسترش آن کلمات در جامعه بوده و سرمایه و تعریف[…]

آبان ۱۹, ۱۴۰۱
Page 1 Page 2 Page 3 Page 86