نوشته در شیائومی نُوت ۹، زمان اختلال ذخیرهٔ وردپرس

تعداد پاراگرف: 2

عنوان:”موضوعات، زمان مشکل در ذخیرهٔ وردپرس، اطراف آموزش و پرورش شهریار، ۱۳:۲۸ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰.”

متن:”به گمان در شیر کاکائو دامداران، دست کم این نمونه که به دست ما رسید از شیر خشک استفاده شده، دیروز ته نشین شده بود، در لیوان آب قهوه‌ای رنگ، گمان بردیم طبیعی است، کمی ظرف شیر کاکائو را هم زدیم، از نو روی لیوان را پر کردیم و نوشیدیم، جزای هشتم امروز به ضنّمان رسید، سوزاندن پا تا خاکستر شدن بدون اینکه سرایت کند. باغستان شهریار، ۱۵:۰۵ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰.
دز سوّم گویا(نقل از پاسخ پرسش) پنج شش روز گذشته نیز پرسیده شده، امروز نیز با جملهٔ باید بزنی تکرار شد که موضوع بررسی دلیل تزریق دو دز قبلی را و همراه نگاهی اجمالی گوشزد شدیم، شهریار به سمت باغستان، حوالی بعد از زیر گذر ولیعصر، ۱۳:۵۰ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰.
در رونوشت فایل‌های sarif.ir در پوشهٔ flowup.ir/d در عوض تمامی فایل‌ها محتویات داخل پوشهٔ b که بیس وردپرس است تنها کپی شدند، اطراف آموزش و پرورش شهریار، ۱۳:۲۸ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰.”. باغستان شهریار، ۱۸:۴۰ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰.