پیوند پیشین

تعداد پاراگرف: 10

دسته ی “Before personal site” افزوده شد و پیوند آن با عنوان “پیش از سایت شخصی” به منوی کلاسیک “Post parent category” افزوده شد و در سربرگ سایت جای گرفت، 01:25 شنبه 29 مرداد 1401 آگوست 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

ویراست جعبه بندی و افزودن تصویر شاخص، باغستان شهریار 20:26 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

شرح نسبی بخشی از تاریخچۀ پیشین شبکه‌های اجتماعی و پیوند آن در ادامه آمده است، نخست این بخش در پابرگ سایت اجرا شده بود که به نظر با کوته آستینی پابرگ دامنۀ Personally.ir به وضعیّت پیش‌فرض پوستۀ Twentytwentytwo وردپرس بازگشته بود، این بخش به این نوشته که نخستین نوشتۀ وردپرس است و در هنگام نصب با نام Hello world به صورت خودکار منتشر می‌گردد انتقال یافت و تیتر “پیوند پیشین” گرفت، نصب نخست این سایت در دامنۀ Nivy.ir انجام گرفت، باغستان شهریار 21:27 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

شبکۀ مجازی

پس از اطّلاع از ضرورت مطالعۀ قوانین Tumblr.com جهت پذیرش قوانین Tumblr.com استفاده از آن شبکۀ مجازی متوقّف شد امّا دسترسی به محتوا در آن شبکه برقرار ماند تا در روز گذشته دسترسی به محتوا از جانب ما قطع گردید و فایل آرشیو محتوا دریافت شد، دسترسی به محیط بایگانی تامبلر طبق تنظیم آن مرکز.

تصویر چاله سرویس افزوده شد، پریشانی فایل بک آپ تامبلر سبب عدم ثبت تاریخ عکس شد، تصاویر گویا شمارۀ تصادفی خورده باشند در عوض تاریخ، احتمالآ نیاز به بررسی مجدّد از سایت تامبلر خواهد داشت، گوشی سرقت شده و اینترنت ضعیف-آنتن رایتل این اطراف و سایت‌های فیلتر، نوشتۀ “طرح عرض ادب” را موضوع تامبلر به گمان سبب شد. باغستان شهریار، 02:09 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

پیش از Tumblr.com در Instagram.com نمایه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گرفت که با گمان یاری حضور ذهن دست کم یک بار با نامی جدید از نو ساخته شد و احتمالا بیش از یک بار تمام محتوای آن حذف و از نو آغاز شد،

تصویر مرتبط به ماه جون دو هزار هجده از نمایۀ(tmhub) Instagram.com است، از تصاویر نخست پس از حذف تمام محتوا.

آنچه در ادامه معرّفی می‌گردد محتوای پیش از آخرین حذف حساب از Instagram.com است، پیوند بایگانی در Dropbox.com.

dropbox.com به Dropbox.com و tumblr.com به Tumblr.com و instagram.com به Instagram.com اصلاح شد. باغستان شهریار 21:34 سه‌شمبه 6 اردیبهشت 1401.