بلوکهٔ دارایی مشکل انتشار دارایی تشریفات و امنیّت حکومت سلطنتی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دارایی مشکل سازان در انتشار دارایی افراد در بخش‌های امنیّتی و تشریفاتی حکومت‌های سلطنتی مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۸:۵۵ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.