پیامبر خدا

تعداد پاراگرف: 2

گمان می‌بریم اساس پیامبری و بودن چنان ادّعایی از جانب خالق خزئبل است یا شیّادی تا بلکه بازار گرمی عدّه‌ای باشد برای رسیدن به منفعتی احتمالاً، که همگی انسان‌ها و مخلوقات از این سیستم و در همین عرصه رشد داشته‌اند و هر کدام به گمان ما قادر به سرافراشتن بر هدفی بزرگ و کوچک هستند. ۱۹:۲۰ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

شاید مشکل و سو تفاهم ذهن ما در تعریف پیامبر خدا باشد، پیامبر خدا یعنی چه، اصلا چنان چیزی را می‌توان برای نوع بشر با این کالبد و تعریف در عالم خاکی تصوّر کرد، آیا مناسب‌ترین وضعیّت در ادیان ابراهیمی مسیحیّت نیست، آیا زندگی آقای مسیح و مرگ ایشان را می‌توان با آقایان محمّد و موسی قیاس کرد. ۱۱:۰۶ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.