پیگرد، تعقیب قضایی

تعداد پاراگرف: 22

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص ناقض دستگیری افراد مطرح شدۀ تحت پیگرد(تعقیب) قضایی اجرا شود، باغستان شهریار 00:01 جمعه 9 اردیبهشت 1401.

مایلیم آقای محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دوران آقای روحانی، همینطور همسر ایشان و خانوم سلنا گومز(به همراه پدر و مادر) و خانوم تیلور سویفت(به همراه پدر و مادر) مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان مسدود، به نفع نهاد منظر مصادره و مجموع جزا بر ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 23:01 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401. همینطور مصادرۀ دارایی آقای قمی(رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) و همسر ایشان به نفع نهاد منظر، 23:20 همین حوالی. همینطور مصادرۀ دارایی دو دختر آقای رئیسی(احتجام(ریاست جمهور)) و همسر ایشان به نفع نهاد منظر. 23:42 همین حوالی. همینطور دارایی آقای مایرو دراگی نخست وزیر ایتالیا و همسر و دو فرزند ایشان به نفع نهاد منظر، همینطور دارایی آقای دیوید مالپس رئیس بانک جهانی به نفع نهاد منظر و پیگرد(تعقیب) قضایی ایشان، اجرای مجموع جزا در خصوص تمامی این افراد تمایل ماست، 23:50 همین حوالی. همینطور مصادرۀ دارایی همسران آقایان خاتمی(احتجام(ریاست جمهور)) پیشین و آقای موسوی(نامزد احتجام سال 88) به نفع نهاد منظر، 00:06 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401 همین حوالی. همینطور مصادرۀ دارایی آقای لری پیج(گوگل، نقل شده از ایشان به عنوان بنیانگذار) و آقای سوندار پیچای(مدیر عامل گوگل)، 00:39 همین حوالی. همینطور مصادرۀ دارایی آقای آدام ماسّری(مدیر عامل اینستاگرام) و همسر ایشان به نفع نهاد منظر، 01:03 همین حوالی.

مایلیم همسر آقای احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده در تارا(ترکیه) مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند دارایی ایشان مسدود و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، باغشتان شهریار 22:22 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401. همینطور همسر آقای عبدالله عبدالله ریاست اجرایی پیشین در افغانیا(افغانستان). باغستان شهریار 00:09 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401.

مایلیم همسران آقایان بیل گیتس و زاکربرگ مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، “قضائی” در تیتر نوشته به “قضایی” ویراست شد، باغستان شهریار 18:23 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم همسر آقای سیّد اسماعیل خطیب وزیر امنیّت(اطّلاعات) مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، به گمان حسّاسیّت به نسبت شدید بامداد امروز ما از نزدیکی همسر ایشان به آقای خطیب وزیر امنیّت(اطّلاعات) ایجاد شده است، به گمان ردّ پایی از اجبار در این موضوع می‌رسد. باغستان شهریار، 21:53 جمعه 2 اردیبهشت 1401. در نام آقای وزیر آقای محمود علوی به آقای سیّد اسماعیل خطیب اصلاح شد، در آنچه Google از جستجوی “وزیر اطّلاعات” به نمایش می‌کشد در WIKIPEDIA در نسخۀ انگلیسی وزارت امنیّت(اطّلاعات) هنوز اسامی آقایان وزرا به دولت آقای رئیسی از دولت آقای روحانی انتقال پیدا نداشته‌اند . 22:11 همین حوالی. مایلیم آقای حیدر مصلحی وزیر پیشین امنیّت(اطّلاعات) و همسر ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، 22:13 همین حوالی. همینطور آقای قاآنی فرمانده سپاه قدس و همسر ایشان، 22:31 همین حوالی. مایلیم موضوعات جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی و مسدود سازی دارایی در خصوص آقای علی کریمی حذف شود، به گمان ایشان در معرض کوکائین قرار گرفته‌اند، 22:52 همین حوالی.

مایلیم نخست وزیر کرۀ جنوبی و ژاپن مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار، 16:18 جمعه 2 اردیبهشت 1401. همینطور سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، آقای خمینی(یادگار امام)، پسر ارشد و همسر ایشان. 17:40 همین حوالی.

مایلیم آقای علی خامنه‌ای(اگر در این دقایق هنوز بر سر کار باشند رهبر فلتا(ایران)) تحت پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار، 05:08 جمعه 2 اردیبهشت 1401. همینطور خانوم انسیه خزعلی معاون رئیس احتجام(رئیس جمهور) در امور بانوان و خانواده، 05:44 همین حوالی. همینطور آقای Jorge Arreaza وزیر امور خارجۀ ونزوئلا، 06:39 همین حوالی. همینطور دختران آقای میر حسین موسوی(نامزد ریاست احتجام(جمهور) 88) و آقای یاس(رپر)، 07:34 همین حوالی. توضیح داخل پرانتز نام آقای خامنه‌ای از درون پرانتز به پرانتز با حذف یک فاصله چسبانده شد، 16:17 همین حوالی.

مایلیم پیگرد(تعقیب) قضایی در خصوص خانوم فاطمه مقصودی(نمایندۀ بروجرد در مجلس شورا) اجرا و دارایی ایشام مسدود گردد، باغستان شهریار، 03:13 جمعه 2 اردیبهشت 1401. در صورت عدم نیاز به تعقیب قضائی این موضوع منتفی است، در صورت نیاز به جزا مجموع یا بخشی از آن تمایل ماست. 03:15 همین حوالی. (نمایندۀ بروجرد در مجلس شورا) افزوده شد، 04:27 همین حوالی.

مایلیم پیگرد(تعقیب) قضایی، مسدودی دارایی و مجموع جزا در خصوص خانوم معصومه ابتکار اجرا گردد و پسر ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، باغستانه شهریار، 01:16 جمعه 2 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شخص مشکل ساز در مسیر تقسیم وزارت صمت به سه وزارت خانۀ صنعت، معدن و تجارت، ایجاد وزارت محیط، تغییر وزارت کشاورزی به سازمان زیر مجموعۀ وزارت محیط مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند و دارایی ایشان مسدود گردد. باغستان شهریار، 22:47 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. همینطور مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 22:51 همین حوالی.

مایلیم آقای حبیب کاشانی مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان مسدود گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، باغستان شهریار، 21:43 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

مایلیم دختر خانوم هیلاری کلینتون، خانوم چلسی کلینتون مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار، 19:41 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. همینطور آقای کرّوبی و همسر و فرزندان ایشان، 19:59 همین حوالی.

مایلیم هر شخص مشکل ساز در مسیر تعقیب(پیگرد) قضایی مطرح مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار، 18:55 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

مایلیم آقای مسعود بارزانی تحت پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار، 04:51 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. همینطور خانوم‌ها هستی مهدوی و افسانه پاکرو، 18:24 همین حوالی.

مایلیم پیگرد(تعقیب) قضائی در خصوص آقای رئیس دفتر آقای رئیسی(ریاست جمهور(احتجام))، همسر و دو دختر آقای رئیسی(ریاست جمهور(احتجام))، همسر آقای ناطق نوری، همسر آقای نیکزاد معاون مجلس شورا، همسران آقایان سعید حجّاریان، کرباسچی و رحمانی فضلی و همسر آقای حقّانیان همینطور آقای کارفرمای ما در سهروردی و همسر ایشان همینطور همسر آقای سعید محمّد و خانومها ماندانا مانی، ساناز مسیحا، تبسّم و نگین وَند اجرا شود. باغستان شهریار، 21:34 چهارشنبه 31 فروردین 1401. iهمینطور همسر آقای فتّاح رئیس بنیاد مستضعفان(هامون) و آقای مخبر(معاون آقای رئیسی(ریاست جمهور(احتجام))) و پسر آقای مخبر آقای سجّاد مخبر و پسر آقای سیّد پرویز فتّاح(رئیس بنیاد مستضعفان(هامون))، همینطور فرزندان آقای اردوغان و آقای وزیر ورزش و جوانان آنکارا، 22:19 همین حوالی. همینطور آقای احمد وحیدی(وزیر کشور) و همسر ایشان، 23:59 همین حوالی. همینطور خانوم‌ها الناز شاکردوست، باران کوثری و رخشان بنی اعتماد و آقایان علی کریمی و جهانگیر کوثری، باغستان شهریار، 00:10 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. همینطور دو دختر آقای خاتمی(رئیس جمهور(احتجام) پیشین)، مایلیم دارایی هر شخص مطرح شده جهت پیگرد(تعقیب) قضائی نیز مسدود گردد. 00:35 همین حوالی. “معاون مجلش” به “معاون مجلس” در خصوص آقای نیکزاد اصلاح شد، “همسارن آقایان” به “همسران آقایان” پیش از نام آقای سعید حجّاریان اصلاح شد، 01:30 همین حوالی.

مایلیم غیر از آقای مجتبی خامنه‌ای و همسر دختر بزرگ آقای خامنه‌ای تمامی فرزندان آقای خامنه‌ای به همراه همسرانشان تحت پیگرد قضائی قرار گیرند، همینطور همسر آقای قالیباف و دختر ایشان، همینطور خانوم Kim Hye-kyung خواهر آقای رهبر کرۀ شمالی، همینطور آقایان زاکانی(شهردار تهران)، سعید محمّد، محسن رضائی و اسحاق جهانگیری. باغستان شهریار، 03:03 چهارشنبه 31 فروردین 1401.

مایلیم آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و همسر آقای خامنه‌ای مورد پیگرد(تعقیب) قضائی قرار گیرند. باغستان شهریار، 00:57 چهارشنبه 31 فروردین 1401.

پیگرد به تیتر نوشته افزوده شد، باغستان شهریار، 05:31 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

قطع برق در نزدیکی سایت 04:01 بامداد حدود بیش از پنج دقیقه نوشتن این بخش را به تاخیر انداخت، به هر حال مایلیم پیگرد(تعقیب) قضائی برای افراد مورد اشاره در ادامه لحاظ گردد، همسر آقای اژه‌ای، آقایان اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، تشخیص مصلح نظام، همسر آقایان خاتمی، موسوی، رحیم صفوی، سلامی، اشتری و عزیز جعفری همینطور خانوادۀ آقای اکبر هاشمی رفسنجانی شامل همسر و فرزندان ایشان و شخص آقای روحانی و خانوادۀ ایشان شامل همسر و فرزندان ایشان، فرزند ارشد آقای جنّتی و خانوم والدۀ آقای روحانی، برادر بزرگ آقای خامنه‌ای و کوچکترین برادر آقای خامنه‌ای، آقای جک دورسی(تویتر) و آقای بیل گیتس، آقای پوتین و آقای مدمدو، آقای مادور و و آقای احتجام آرژانتین، آقای امپراتور احتمالا بازنشستۀ ژاپن و آقای شی جین پینگ، آقای موریسون نخست وزیر استرالیا و پسر ارشد خانوم الیزابت ملکۀ بریتانیا، آقایان پادشاهان بلژیک، دانمارک، سوئد، نروژ، هلند و آقای دوک اعظم لوکزامبورگ، آقای ملک سلمان و آقای ولی عهد ایشان، همسر آقای سلطان عمّان، همسر آقای پوتین که به نظر در سوئیس هستند، به گمان دارائی در سوئیس دست کم در این ایّام بدون امضای آقای پوتین مقدور به جابجایی نیست و احتمالا برای امضا نیاز به پذیرش مالکیّت دارائی است، آقای اردوغان و همسر ایشان، آقای بشار اسد، آقای Reuven Rivlin احتجام(رئیس جمهور) پیشین اُفا(اسرائیل) ، همسر آقای بشار اسد، آقای Reuven Rivlin احتجام(رئیس جمهور) پیشین ارمنیا، آقایان حسن نصر الله، سیستانی و مقتدی صدر، آقای بایدن و خانوم ملکۀ بریتانیا، آقای هانتر بایدن پسر آقای بایدن، آقای Ram Nath Kovind احتجام(رئیس جمهور) هند و آقای Narendra Modi نخست وزیر هند، خانوم Kim Yo-jong خواهر آقای رهبر کرۀ شمالی، آقای Cyril Ramaphosa احتجام(رئیس جمهور) آفریقای جنوبی، آقای آلبرت دوّم شاهزادۀ موناکو، همسر آقای اوباما خانوم میشل اوباما، خانوم هیلاری کلینتون و خانوم فرح پهلوی. باغستان شهریار، 04:56 سه‌شنبه 30 فروردین 1401. همینطور آقای جاستین تیمبرلِیک، آقای مت مولنوگ، آقای Sundar Pichai مدیر عامل گوگل، آقای لری پیج عنوان شده‌اند به عنوان یکی از بنیانگذاران گوگل، آقای لارنس ژوزف الیسون مدیر عامل اوراکل، 05:07 همین روز.

مایلیم هر شخص مشکل ساز در خصوص نقل و انتقال دارائی ما مورد پیگرد قضائی قرار گیرند، باغستان شهریار، 03:27 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

مایلیم هر شخص مشکل ساز در خصوص اخذ برخطّ(آنلاین) شکایت قضائی بر اساس کد ملّی مورد پیگرد قضائی قرار گیرند و دارائی ایشان مسدود گردد، باغستان شهریار، 03:25 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

مایلیم هر شخص مشکل ساز در موارد مسدود سازی دارائی تحت تعقیب قضائی قرار گیرند، باغستان شهریار، 02:56 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.