مردم داری و حرمت انسان

تعداد پاراگرف: 1

آیا مناسب است چنین گمان بردن که در مسیر مردم داری به تعبیری که حضور در توده مناسب در نظر آید مرز و مسیر حفظ حرمت انسان باریک می شود به ترتیبی که شاید حفظ حرمت و حریم انسان به درصدی دشوار یا دشوار تر می گردد، 16:22 چهارشنبه 19 مرداد 1401 آگوست 10 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. لحظاتی اختلال در انتشار، 16:23 همین حوالی. درب اتاق را بسته ایم، کمی درب بالکن را گشوده ایم، صدای کولر هم داختل اتاق است، در این لپ تاپ Dell با وجود تنظیم اندازه ی فونت روی حالات بزرگ همچنان ساعت گوشه ی ویندوز چنان کوچک است که برای دیدن آن نیاز به خم شدن است، در این میز کوچگ که زیر میز پر است از کیس و سیم سییار و سه شاخه و سطل زباله که راحتی صندلی را در فاصله از آن به نظر می رساند گاهی کمی جدا شدن از صندلی و به نظر تقریبا همیشه با خم شدن و در فاصله ای نزدیک از صورت به مانیتور ساعت کوچک گوشه ی مانیتور را خواندن، 16:32 همین حوالی. تصاویری از اتاق این بلا نسبت طویله در Personally.ir منتشر شد، 17:19 همین حوالی.