موضوعات اخیر

دستشویی عمومی


گمان می‌بریم مناسب باشد درب‌های دستشویی‌های عمومی پر یا خالی بودن آن را به بیرون اطّلاع دهند، و به نظر این موضوع جدیدی نیست. ۱۶:۵۰ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید