جزا – دوّم

تعداد پاراگرف: 25

مجموع جزا، آقای خاخام اعظم کنیسهٔ اعظم نیویورک، پالتو پوست و کلاه خز، باغستان شهریار، ۰۸:۴۶ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰. در خصوص دو مهره به گمان این جمله یا مضمونی شبیه به آن منعقد شده است، من مسئولیّتش را می‌پذیرم. ۰۹:۲۲ همین حوالی.

اندیشه، آقای محسن رضائی، به طراز رساندن. باغستان شهریار، ۰۲:۵۶ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰. خانوم سائل پیاده روی بستنی شاپور، خود شیرینی، زنجیر شاسی کشی، ۰۳:۰۶ همین حوالی.

مجموع جزا آقایان ظریف، نمکی و محسن رضائی. باغستان شهریار اطراف انتهای غربی، ۲۰:۱۹ دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰.

مجموع جزا، مالک همیار وردپرس، آقای علی حاج محمّدی یا حاجی محمّدی، باغستان شهریار، ۱۷:۳۰ شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۰. به گمان ما ایشان حساب gmail.com برای دامنهٔ hifor.ir ساخته و پیام یا پیام‌هایی نیز به نظر در مسیر شوراندن افکار و ایجاد اغتشاش در جامعه به نام ما ارسال داشته‌اند، پیشتر ایجاد حساب gmail.com برای gardun.ir توسّط آقای خامنه‌ای به گمان ما رسیده بود، بلوار ولیعصر باغستان شهریار، ۱۷:۵۷ شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۰. مجموع جزا سردبیر روزنامهٔ شرق، ۱۷:۵۸ همین حوالی.

مجموع جزا، همسر آقای میر سلیم، باغستان شهریار، ۱۵:۰۴ دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰. همینطور اگر خانوم مارگارت تاچر به صورت نسبی دارای دختر باشند دختر ایشان، ۱۵:۳۸ همین حوالی. همینطور پسر ایشان، به نظر خانوم تاچر دارای دو فرزند هستند و گویا این اختلال در گمان و پندار اخیراً در برخی موارد به دلیل نا آگاهی یا فراموشی ما از فوت ایشان و بازی نقش ایشان توسّط پسرشان ایجاد شده است، ۱۶:۰۴ همین حوالی.

مایلیم چشم و زبان و دماغ رئیس کتابخانهٔ مجلس شورا حذف شود، حذف دماغ جزای نهم، باغستان شهریار، ۱۲:۲۰ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰.

در مجموع چنین گمان می‌بریم، در صورت نیاز به احتجام هر آنچه لازم دانستید از نزدیکان ما بستانید، پیشنهاد ما وسایل ارتباطی‌ست، هزینهٔ بالایی بر اعصاب ما دارد، انتقال دارایی راه دیگر است، باغستان شهریار، ۱۸:۰۳ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰. شاید هم هر دو راه یکی باشند یا مشترکاتی داشته باشند، به وقتش به سوی دیگر ارتباط هم رسیدگی می‌کنیم. ۱۸:۱۲ همین روز و حوالی.

جزا، اندیشه، گونهٔ راست، هوا برش، همسر آقای طبقهٔ بالا، باغستان شهریار، ۱۷:۳۶ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰. و هر گوساله‌ای که این دو را راهی ساخته و بر آنان نظارت داشته، جزای هر دو، بلا نسبت گوساله. ۱۷:۴۵ همین روز و حوالی.

هر هشت جزا در خصوص هر فرد مسئول که موضوعات اجتماعی را بدون جزئیّات نشر دهد یا از انتشار آن ممانعت به عمل آورد. باغستان شهریار، ۱۶:۳۳ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

هفت جزا همسر وزیر اطّلاعات، باغستان شهریار، ۱۲:۲۳ سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰.

هفت جزا، پسر ارشد ملکهٔ بریتانیا، اطراف مترو دکتر حبیب الله به سمت کلاهدوز، ۱۲:۳۴ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰. به گمان در ورودی مترو آزادی محلّ دستگاه بازگشت وجه در سمت راست، دستگاه و باجهٔ خرید بلیت در سمت چپ، ورود در چپ و خروج در راست به ترتیبی چیده شده است که افراد با هم برخورد داشته باشند احتمالاً مگر اینکه جامعه مایل به تغییر خطّ تردّد خودرو باشد از راست به چپ. اطراف ایستگاه مترو انقلاب به سمت کلاهدوز، ۱۲:۳۸ همین روز.

به گمان مطرح داشتن این موضوع مناسب است که آیا ممکن است له کردن بیضه منجر به مرگ شود، ایستگاه مترو بیمه، در ایستگاه آزادی اشاره‌ای به دسترسی به پایانهٔ اتوبوس نشده بود، گذشتیم، در راه بازگشت، ۱۶:۴۱ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم بیضه‌های پسر ارشد آقای خامنه‌ای لِه شود، جزای هفتم، و تمامی جزاداران نیز، در خصوص بانوان یا شرایطی که بیضه در دسترس نیست تخلیهٔ لوزه وضعیّت جایگزین است، خیابان آذربایجان، ۱۳:۱۳ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص مشکل سازان برای ما و حامیان ما اجرا شود. باغستان شهریار، ۰۸:۵۶ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.

قرار جزا به استناد احکام تیر لغو است. ۰۰:۵۳ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به خانوم شاکردوست لغو است، ۱۰:۰۷ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰. همینطور آقای رپر به گمان ما دنباله رو آقای یاس با همان شاعر، ۱۰:۲۱ همین روز. همینطور آقای موتمن و خانوم بازیگر نقش منزل اخراجی‌ها، ۱۱:۵۶ همین روز.

مایلیم پلیس و هر سه قوا بر راه‌های محتمل در مسیر پایین آوردن گسترهٔ جزا نظارت داشته باشند. ۰۰:۲۶ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به آقایان وزیر بهداشت، نمکی و ظریف لغو است. ۱۴:۴۹ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم شش جزا در خصوص خانوم والدهٔ آقای احمدی نژاد اجرا شود، ۱۴:۳۹ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰. مادر به خانوم والده ویراست شد، ۱۵:۰۰ همین روز.

جزای مرتبط به خانوم طلا گلزار لغو است. ۱۴:۱۱ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به خانوم‌ها صدف طاهریان و مهلقا جابری لغو است. ۲۳:۲۱ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به خانوادهٔ سلسلهٔ پهلوی لغو است. ۱۷:۴۰ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰.

جزای مرتبط به رئیس دفتر آقای خامنه‌ای لغو است. ۱۵:۱۶ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰.

در خصوص استفاده از شش جزا در عودت بدهی به خزانهٔ دولت نیز موضوع عدم استفاده از این حجم خشونت در زمان مطرح شدن در نظر بوده است با این حال طرح آن از جانب خویش را مانع نگشته‌ایم، ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم، ثمره و نتیجهٔ جاری و ریپابلیک یا احتجام(دموکراسی، جمهوری) را شاید بتوان از دلایل آن در گمان آورد، این موضوع در هفتهٔ گذشته منتفی گشت. ۱۵:۵۰ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰.

جزای آقایان مسعود و پولاد کیمیایی، مدیری، مصطفی زمانی و فردوسی پور لغو است. ۲۰:۴۱ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.