قرآن

تعداد پاراگرف: 5

به گمان آیات اِفک کار خانوم عایشه است و چند شخص دامی چیده اند برای خانوم عایشه و با ایشان نزدیکی داشته اند یا به مناسب شناساندن ایشان به آقای محممد یا به تخریب ایشان امما به نظر نزد آقای محممد جایگاه ایشان تزلزل نگرفته است، با فرض مناسبت گمان مطرح شده در آیه ای از آن مجموعه ایشان بدکاران را مناسب هم می دانند و به گمان به آقای و محممد و خویش اشاره دارند، ۲۲:۲۱ یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۴ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

پاراگراف پیشین از نوشته ی “قرآن” منتقل شده است چرا که در جستجوی مرورگر Chrome در میان تمام نوشته ها در برگه ی ادمین نوشته ها بی نتیجه بود و از نو ساخته شد، گاهی موضوعات در نوشته ای دیگر مطرح می شوند، به هر ترتیب در خصوص رادیوها که پیشتر مطرح شده است گوش سپردن به رادیو دزآپ(زاهدان) به گمان کندن پوست آقای خامنه ای را تسهیل می دارد، 19:42 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. نوشته ی دیگر که تازه تولید گشته بود حذف شد، 19:44 همین حوالی. “زاهدان” به “دزآپ(زاهدان)” ویراست شد، 19:51 همین حوالی. یک فاصله پیش از ساعت نخست حذف شد، 23:57 همین حوالی.

لحظاتی قبل در رادیو اردبیل جملاتی در خصوص آخرین آیه ی قرآن مطرح شد در مضمونی شبیه بازگشت اعمال، گمان بردیم تاثیر خانوم عایشه را در این آیه که گویا ایشان دیکته داشته باشند، پیشتر در مستندی راجع به موضوع آقای داوود و یکی از جنگ های ایشان شنیده ایم که سرداری از سپاه خود را جهت تصاحب همسر سردار به منطقه ای از جنگ می فرستند که بی بازگشت باشد و آقای داوود پدر آقای سلیمان همسر سردار را تصاحب می دارند، این طور شنیده ایم که گویا همسر خانوم عایشه پسر خوانده ی آقای محممد بوده اند و در جنگ فوت شده اند و آیه ای برای رفع این مشکل که ازدواج با همسر پسر خوانده نا مناسب است خوانده شده شبیه این که این یک بار فقط برای پیامبر جایز است، به گمان اساس ازدواج با همسر پسر خوانده در صورت رضایت موضوعی نیست که به صحبت بنشینیم امما به نظر چون آقای محممد آن را پیشتر نا مناسب شمرده اند دیگر به افزودن توضیح در مسیر تکمیل با ویرایش نظر پیشین بر نخواسته اند و آیه ای نو سروده اند. 15:02 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان گوش سپردن به رادیو البرز مسیر بر طرف داشتن استاندار تهران، رادیو اردبیل تخریب کعبه، رادیو کرمان بر طرف سازی روحانیون فلتا(ایران)، رادیو بغداد نقل و انتقال دارایی منظر، رادیو زنجان بر طرف سازی همسر آقای خامنه ای، رادیو خوزستان بر طرف سازی برادر بزرگتر آقای خامنه ای و رادیو تهران تمام موارد را احتمالا با غلظتی سرشکن شده تسهیل می دارد، 15:11 همین حوالی.

ویرایش قرآن از منظر ما منتفی است همینطور ویرایش باقی کتب مرتبط به سلسلهٔ آقای ابراهیم، همینطور ترجمه‌های مطرح شدهٔ مرتبط. ۱۸:۲۳ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

پنج و چهل و سه دقیقهٔ بامداد دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ترجمه‌های قرآن را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

,