محصولات سردخانه‌ای

تعداد پاراگرف: 1

به نظر به عمد برخی محصولات در سردخانه نگهداری می‌شوند تا هم بهانهٔ سرکوب مهیّا گردد در مقابل ناقضان و هم ایجاد اختلال و مسمومیّت بازار هر زمان لازم به نظر رسد، چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و سه دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی.

, ,