کمپ پناهجو

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم از کمپ‌‌های پناهجویان بازدید داشته باشیم. ۰۶:۵۳ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.