حذف ساختار نخست وزیری

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص اوّل حکومت که خارج از احتجام(رای اکثریّت) بیش از هشت سال در راس کار است اجرا گردد، در خصوص نظام پارلمانی و شکنندگی دولت چنان نظامی گمان می‌بریم ردّ پای مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و کشورهای سلطنتی موجود است و مایلیم این گونه نظام برچیده شود و موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد، “حذف” به تیتر نوشته(ساختار نخست وزیری) افزوده شد، باغستان شهریار 04:10 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. “Remove” به ابتدای اسلاگ نوشته افزوده شد که در نهایت اسلاگ آن به این ترتیب “remove-prime-ministerial-structure” ذخیره شد، 04:35 همین حوالی.

پیشتر حرکت به سمت وضعیّت نخست وزیری مطرح شده است، در این ساختار از آنجا که تلفیقی از اجرا و قانون‌گذاری و نظارت است به نظر ممکن است تلفیق اجرا و نظارت در یک نهاد مشکل ساز گردد با اینحال همچنان اجرا در نخست وزیری و ثمرهٔ آن به گمان ما مناسب‌تر می‌رسد، شاید این گمان را از نتایجی که از گستردگی احزاب(عقاید) ایجاد شده به دست آورده‌ایم به هر ترتیب به گمان ما در قدرتمندترین اقتصاد جهان دست کم در این ایّام شاید بتوان گفت ساختاری از احتجام برقرار است دست کم در نام، در مجموع گمان می‌بریم ادامه با شرایط احتجام مناسب باشد. تئاتر شهر، ۱۸:۲۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

یک و بیست و پنج دقیقهٔ بامداد یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حرکت به سمت ساختار نخست وزیری به پیشنهاد تغییر داده شده است.