جزا، سوّم – دو

تعداد پاراگرف: 4

به جز پدر خانوم سلنا گومز در خصوص خانوم‌ها سلنا گومز و تیلور سویفت موضوعات بلوکۀ دارایی و مصادره، تعقیب قضایی و اجرای جزا لغو است، باغستان شهریار 18:27 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای کاظم صدیقی امام جمعۀ تهران مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار، 19:48 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. همینطور هر سه مورد مذکور در خصوص آقایان مدرّس یزدی عضو مجلس خبرگان و قربانعلی درّی نجف آبادی، 19:57 همین حوالی.

مایلیم انگشتان آقایان خامنه‌ای و آذری جهرمی قطع گردد. باغستان شهریار، 00:42 جمعه 26 فروردین 1401.

گونه با سنگ فرز، زبان، چشم، دماغ، اطراف گلشناس، عابر بانک، فریاد شکایت، همینه که هست، اطراف تقاطع گلشناس و شاه آبادی شرق تهران، ۱۸:۵۳ چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱. “تقاطع” به پیش از گل شناس و “شاه آبادی شرق تهران” به پس از آن افزوده شد، ۱۹:۰۳ همین حوالی. خانوم تبسّم، به گمان دختر پسر آخر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، خانوم طلا گلزار، خاخام اعظم کنیسهٔ اعظم کالیفرنیا(به گمان مدیریّت در سایه و میدان دادن به جوانان)، آقایان خامنه‌ای و بایدن. تقاطع بزرگراه امام علی و آزادگان، ۱۹:۱۷ همین روز. انسداد دارایی، گونه با فرز، زبان و چشم و دماغ، آقای خوشتیپ به گمان سخنگوی نیروی اطّلاعاتی ارتش اوکراین، به گمان پشتیبان مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم دست کم مسجد و کلیسا در اوکراین، به گمان مرتبط به آقای مت مولنوگ و جک دورسی و موضوع بیت‌کوین. ۱۹:۲۶ بزرگراه آزادگان به سمت غرب اندکی پس از خروج از بزرگراه امام علی، در این خروجی در سمت راست تا پس از نخستین پل برای توقّف مجالی مناسب به گمان ما نرسید.