تصفیۀ آب دریا به آب شرب

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر بسترسازی تصفیۀ آب دریا در سواحل جنوب و شمال فلتا(ایران)، مسیر کانال دریا به دریا، لِنا(عربستان) و تمام سواحل مقتضی در سطح کشور اجرا گردد، تیتر نوشته از “آب شیرین کن” به “تصفیۀ آب دریا به آب شرب” ویراست شد، باغستان شهریار 15:32 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در خصوص ایجاد آب شیرین کن در سواحل جنوبی ایران(فلتا) و بلوچستان و سیستان همینطور کانال دریا به دریا(عمّان به خزر) و راه‌های زیر دریا از سواحل غربی چابهار به دماغهٔ حوالی راس الخیمه و سواحل شرقی بوشهر به اطراف دمّام مسدود گردد، باغستان شهریار، ۲۳:۳۵ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰.

هفده و یازده دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، مقرّرات مرتبط با تجهیز شهرهای کرانهٔ شمالی دریای عمّان و خلیج به آب شیرین کن به پیشنهاد تغییر داده شده است.