سلفی، باغستان شهریار، همراه سنگ ریزه در غذا

تعداد پاراگرف: 1

با فرض نزدیک به واقع بودن گمان ما به نظر در تداوم رفتارهای پیشین است. ۲۰:۰۵ یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰.