شرح، توضیح سربرگ سایت، هیدر

تعداد پاراگرف: 5

“منوی دوّم سربرگ – محتوا” نوسازی و پیوند نوشتهٔ زنده باد دشمن من افزوده شد، باغستان شهریار، ۰۳:۴۵ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

نام منوی “پیش از محتوای دو” “به منوی دو سربرگ – محتوا” ویراست شد و پیوند فلتا(ایران) به منوی سوّم – ملّت‌ها منتقل شد، “منوی سه – ملّت‌ها” شامل ارمنیا، افغانیا، تارا(ترکیه)، چانا(چین و خُتَن)، فارا(فدراسیون روسی)، اُفا(اسرائیل)- افا و فلتا(ایران) ایجاد شد، “منوی چهار – موضوع اجتماعی” شامل پیوند “اسلحه، حمل سلاح برای شهروند” و “نان بربری” ایجاد شد، نام منوی “پیش از محتوا” به “منوی سربرگ” ویراست شد، باغستان شهریار، 22:45 چهارشنبه 17 فروردین 1401.

“سرمایه داری” به عنوان گزینۀ پنجم پس از تخریب کعبه، رفراندوم، زبان فارسی و خانواده به منوی پیش از محتوا افزوده شد. باغستان شهریار، 19:55 جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

هیدر به عنوان افزوده شد، اسلحه، حمل سلاح برای شهروند به منوی پیش از محتوای دوّم افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۶:۳۳ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

حضرت دوست، دوست ما نیستید پس دشمن ما هستید به منوی پیش از محتوای دوّم انتقال یافت. نوشتهٔ پروژهٔ کاج به منوی پیش از محتوا افزوده شده، باغستان شهریار، ۱۵:۵۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰. تغییرات در قالب اعمال شد، در پوستهٔ دو هزار و بیست و دو وردپرس این اتّفاق خودکار روی نمی‌دهد، تغییر فهرست در قالب نمی‌رسد دست کم در نسخهٔ حاضر که نسخهٔ پایانی رسیده به دست ماست، یک ممیّز یک، ۱۶:۳۰ همین روز حوالی تهرانسر.