قاچاق موادد مخددر

تعداد پاراگرف: 1

آنچه با نام قاچاق موادد مخددر در فلتا(ایران) در جریان است به گمان زیر نظر آقای محسن رضایی اداره می شود، گمان می بریم سر نخ مرگ نیروهای پلیس در این زمینه نیز به آقای محسن رضایی می رسد، ۱۳:۲۶ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).