حوادث خرداد ۱۴۰۱ شمسی

تعداد پاراگرف: 1

در مورد سرقت از بانک مللی و خروج قطار از ریل پیشتر سخن به میان آمده است که سرقت بانک به گمان کار خانوم طلا گلزار و تصادف قطار که منجر به دست کم فوت ده نفر بوده کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، در خصوص حادثه ی سووم خرداد و سقوط هواپیمای آموزشی ارتش و فوت دو خلبان ارتش به نظر کار آقای محممد خامنه ای برادر بزرگتر آقای علی خامنه ای بوده است، در خصوص حادثه ی پنج خرداد و فوت آقای احسان قدبیگی به گمان موضوع به بستگان آقای حسن خامنه ای برادر کوچکتر آقای علی خامنه ای باز می گردد، گمان می بریم از آخرین مراکزی که در آن مشغول به کار طرراحی سایت بوده ایم همان محللی بوده که ایشان در رو به روی ما در سمت راست میز داشتند و خانمی منشی در رو به روی ما سمت چپ که یکبار با دمنوشی به گمان قصد هلاکت ما داشتند با خفه شدن که آن روز کمتر از ساعتی خارج شدیم و با شیر غرغره و این طور کمی به خویش آمدیم، به گمان زل زدن بُررایی نیز داشتند و گویا آموخته باشند از شخص یا اشخاصی، خانوم منشی یکبار چشمی از ما هدف گرفته بودند که تیری گویا بر آن کشیده باشی از درون و دردی چنین، گمان می بریم به خانوم شاکردوست و خانوم سائل در مقابل بستنی شاپور در خیابان وحدت اسلامی تهران نیز موضوع بازگردد، به گمان فامیل همسر آقای خامنه ای باشند خانوم منشی، البتته این آقای جوان نیز روزی در کنار پنجره مشغول سیگار کشیدن در فضای نسبتا بسته و خفه داشتن ما شدند که روز پس از آن نیز ما از صبح تا شام مشغول نمایش تبعات حسساسییت وارده بودیم در همان مرکز، به هر ترتیب آن کار نا تمام ماند و جدا شدیم، مایل به ادامه ی همکاری با ما نبودند، به نظر آقایی که در اتاق مدیرییت بودند نیز برادر بزرگتر ایشان یا شبیه آن باشند با نامی همچون مدیر یا مسئول یا شبیه چنین که خود را به ما به گمان به مساعدت حضور ذهن دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی شریف معررفی داشتند، به هر حال گمان می بریم حادثه ی پارچین قتل بوده و کار همین آقای هم اتاقی(حال واحد مسکونی) ما در آن شرکت است، شرکتی که گویا خود را در کسب عططاری و گیاهان دارویی معررفی می داشتند، Gebze گبزه شرق استانبول 22:57 چهارشنبه 18 خرداد 1401. 21 نفر فوت و 86 نفر مسدوم آنچه به گمان رسید تا این دقایق از سانحه ی قطار، 00:17 پنج شنبه 19 خرداد 1401 گبزه.