موضوعات اخیر

سازمان آمار فلتا(ایران)


مایلیم دارائی هیئت رئیسه و مدیر عامل سازمان آمار فلتا(ایران) مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، (ایران) به تیتر و iran به اسلاگ نوشته افزوده شد. باغستان شهریار 03:02 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به گمان از مجریان اصلی ایجاد اختلال در آمار فلتا(ایران) همسر آقای ناطق نوری هستند، در خصوص سازمان آمار به گمان ایشان شخص اصلی اختلالگر هستند در ثبت آمار طبق آنچه به ورودی‌های ساختار رسیده است. باغستان شهریار، ۱۱:۰۶ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰. “به نظر” به “به گمان” ویراست شد(در قسمت دوّم مضمون)، ۱۱:۱۲ همین حوالی. تشویش به ثبت نا درست اصلاح شد، ۱۱:۱۵ همین حوالی. “اختلالگر هستند در ایجاد ثبت نادرست آمار” به “اختلالگر هستند در ثبت صحیح آمار” و سپس “آمار صحیح” و سپس”ثبت آمار طبق آنچه به ورودی‌های ساختار رسیده است” ویراست شد، ۱۱:۲۱ همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.