وضعیّت موضوع محتوای سایت، توضیح دسته

تعداد پاراگرف: 18تعداد فهرست: 1

دسته ی “مسیحیّت” به “فرقه ی آقای مسیح” و اسلاگ آن از “christianity” به “mr-jesus-cult” ویراست شد. باغستان شهریار 19:45 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

  • حذف شمول “دسته بندی نشده” از “تجهیزلات مخابراتی و ماهواره‌ای”. 04:31 همین حوالی.
  • ویراست “مدّاح” به “مدداح”. 04:31 همین حوالی.

موارد ویرایش شده در موضوعات در ادامه در ترتیب عکس به سمت ابتدای نوشته در فهرستی پس از این پاراگراف آمده است، باغستان شهریار 04:29 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401.

دستۀ “ازدواج” زیر مجموعۀ دستۀ “خانواده” قرار گرفت، زیاد بودن دست‌ها گاهی سبب ایجاد دسته در فضای اصلی می‌گردد که یافتن دستۀ والد در این ترتیب کاری دشوار به گمان می‌رسد، پیشتر ایجاد پلاگینی جهت امکان جستجو داشتن در دستۀ والد کادر ایجاد دسته به گمان رسیده است، پلاگین Select2 از jQuery برای این کار موجود است امّا سعی شده از بارگذاری jQuery پرهیز شود و سایت تنها از Javascript برخوردار باشد، تحت فضای مذکور مواردی برای استفاده به ظن رسیده که هنوز به اجرا در نیامده است، باغستان شهریار 12:08 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

نام دستۀ “آب شیرین کن” به “تصفیۀ آب دریا به آب شرب” و اسلاگ آن از “desalination” به “seewater-filtration-to-drinkable-water” ویراست شد، باغستان شهریار 15:29 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

اسلاگ دستۀ “سپردن به آغوش خاک پس از خلاص” از

hug-after-getting-rid-of

به

To-entrust-to-soil-embrace-after-getting-rid-of ویراست شد. باغستان شهریار، 03:20 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

نام دستهٔ “چانا” به “چانا(چین و خُتَن)” ویراست شد، باغستان شهریار، ۱۷:۲۰ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰. (اسرائیل) به انتهای نام دستهٔ افا افزوده شد، ۱۷:۲۱ همین حوالی. (افغانستان) از انتهای نام دستهٔ افغانیا حذف شد، ۱۷:۲۶ همین حوالی. افا به اُفا ویراست شد، ۱۷:۳۰ همین حوالی. به دلیل دور شدن از احتمال محروم ماندن در نتایج جستجو به دلیل داشتن ضمّه بر الف در نام اُفا از نو افا به انتهای نام دسته افزوده شد، ۱۷:۳۳ همین حوالی.

اسلاگ موضوع “سازمان آمار” و “سازمان آمار فلتا” که با پیشنهاد مترجم گوگل در معنی “سازمان” agency در نظر گرفته شده بود به organization ویراست شد. باغستان شهریار، 18:20 یکشنبه 14 فروردین 1401. در اسلاگ موضوع “توضیح پابرگ سایت منظر” footnote به footer ویراست شد، 18:25 همین حوالی.

غدّه‌ها به غدّه در دستۀ مراقبت از سلامت غدّه‌های سرطانی ویراست شد. باغستان شهریار، 15:20 دوشنبه 8 فروردین 1400.

اسلاگ دستهٔ “رتبهٔ صنعت” از industrial-rating به industry-rank ویراست شد، باغستان شهریار، ۲۳:۱۵ چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰. لحظاتی پیش از تغییر پیشین اسلاگ قسم آقای بقراط از hippocratic oath به mr hippocrates oath ویراست شد. ۲۳:۲۵ همین حوالی.

در نام نوشته موضوعات به موضوع و توضیحات به توضیح ویراست شد. باغستان شهریار، 20:37 دوشنبه 16 اسفند 1400.

در اسلاگ موضوع “تناسب در اجتماع” appropriateness به proportion ویراست شد، باغستان شهریار، 20:33 دوشنبه 16 اسفند 1400.

اسلاگ تامین اجتماعی از social security به social supply ویراست شد. باغستان 19:57 جمعه 13 اسفند 1400.

“جایگزینی” به دستۀ پروژۀ درخت کاج افزوده شد. باغستان 19:57 جمعه 13 اسفند 1400.

نام دستۀ ریاست جمهور به احتجام(ریاست جمهور) ویراست شد، “توضیحات دسته” به عنوان نوشتۀ حاضر افزوده شد. 21:49 چهارشنبه 4 اسفند 1400.

دستۀ ادیان ابراهیمی به ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و دستۀ پیامبران ابراهیمی به پیامبران سلسلۀ آقای ابراهیم ویراست شد، جابجای کعبه به تخریب کعبه ویراست شد، انتشار در سایت Gardun.ir است. 20:57 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400. در معادل فرزند آوری در اسلاگ دستۀ مربوطه childbearing به fertility ویراست شد. 21:05 همین روز. ساختار قضایی به ساختار قضائی ویراست شد، 21:09 همین روز. اینترنت به اسلاگ گسترش دامنۀ مناطق در اسلاگ دسته افزوده شد. 21:19 همین روز. در معادل گستاخی و غرور برای هر دو در اسلاگ arrogance در نظر گرفته شده بود که گستاخی به rude ویراست شد، دو دسته برای مصادره در نظر گرفته شده بود، مقرّرات مصادره‌های پنجاه و هفت و بلوکۀ دارایی در هر یک جای گرفته بودند که دستۀ دوّم حذف و به دستۀ قبل هم‌رسته با نوشتۀ مقرّرات مصادره‌های پنجاه و هفت منتقل گشت. 21:45 همین روز.