تبلت دوران تحصیل

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم تبلت دوران آموزش دست کم به دو پورت برای انتقال اططلاعات مجههز باشد در وضعییتی همچون پورت شبکه امما نه بزرگتر از یو اس بی با دست کم دو مورد کابل منحصر به پورت با طول دست کم هر یک ده متر با لایسنس شرکت Siemens، موضوع در خصوص دریافت اینترنت از طریق کابل است و در صورت نیاز به اتتصال به ابزارهای مشابه از طریق کابل بدون ایجاد شارژ برق برای تبلت و به گمان تخریب باطری، به نظر مناسب ترین انواع دریافت اینترنت از نظر تاثیر بر سلامت شخص کابل، بلوتوث، وای فای و 2G و3G و 4G و 5G است. 03:55 شنبه 5 شهریور 1401 آگوست 27 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تامین تبلت و اینترنت دوران تحصیل اشخاص در جهان و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در احراز انجام این موضوع و تحت مدیریّت امن قرار گرفتن افراد مشکل ساز این موضوع اجرا شود، باغستان شهریار 06:53 جمعه 23 اردیبهشت 1401.

به گمان پیشتر در خصوص تمایل ما به تامین اینترنت و تبلت افراد در دوران تحصیل سخن به میان آمده است، مایلیم هامون مذاکره با HTC را به منظور ایجاد زیر ساخت تولید به انجام رساند، از آلمان خاصه SIEMENS، ایالات متّحدۀ آمریکا و دیگر مراکز سطح بالای حاضر نیز در این خصوص استعلام به عمل آید که تمایل ما چنین است، مایلیم دست کم بستری از تولید برای مدل یا مدل‌هایی به همکاری HTC در این خصوص راه اندازی شود، به گمان ما زیرساخت HUAWEI و Xiaomi بر بستر HTC استوار است، مایلیم بستری مرتبط به این موضوع در یاسوج برقرار گردد. باغستان شهریار، 23:25 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. به نظر مشکل ساعت ویندوز و باتری مادربورد از باتری نیست و این موضوع به گمان پیشین ما به سر نخ موضوع چیپ‌ست مادربرد و دستبرد در آن برمی‌گردد، به هر حال در ساعات اخیر در احتمالا دقایقی در ثبت ساعت نوشته اختلاف ایجاد شده باشد، به روزرسانی اخیر از سرورهای ساعت ویندوز دست کم چهار تا پنج دقیقه اختلاف را نمایان داشت، در روزهای اخیر پس از چند ساعت خاموشی سیستم و قطع از برق ساعت به نظر درست می‌رسید که گویا اتّصال راه دور اختلال در چیپ‌ست مرتفع شده باشد، گمان می‌بریم دست کم باشند کسانی که چنین طالعی نزد ما دارند که اگر خویش پیش قدم باشند کما بیش شاید به جفت چشم و زبانی کارشان فیصله گرفت. 00:10 جمعه 2 اردیبهشت 1401.