تارا(ترکیه)

تعداد پاراگرف: 24

به گمان فوت مادر خانوم Ebru Gundes کار آقای خامنه ای بوده است، 03:27 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم لفظ یونانیستان از ادبیات تارا(ترکیه) حذف گردد، یونان یا گریس به گمان مناسب است، گمان می بریم این موضوع جوشیده از دیدار آقای رضا شاه و آقای آتاتورک باشد که به نوعی دشمن تراشند و سددی بسازند در افکار جهت تقابل ناخود آگاه با دشمن که گویی یونان یکی ایالت کوچک از ایالاتی پیوسته به حکومت مرکزی است، به هر ترتیب در فارسی لفظ انگلستان نیز به گمان از حقارت جامعه و شخص آقای رضا شاه جوشیده است در ناتوانی تقابل با قدرت هایی همچون پادشاهی بریتانیا و برای سرکوب جامعه از این قبیل بهره برده اند و در کلام تا با اراجیف به گمان طبق روال مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم ذهن اشخاص را تهی سازند، 13:36 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

اگر در تارا(ترکیه) شهروندان فارغ از لزوم تائید یا تکذیب نام تارا موضوع مالیات را مشکل بپندارند به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم افسانه پاکرو مشکل مالیات در تارا(ترکیه) و بدون لحاظ شرط مذکور مالیات بر ارزش افزوده در فلتا(ایران) را بر طرف می سازد، 15:07 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. شرط نخست مشکل پنداشتن مالیات در تارا فارغ از نام افزوده شد، 15:11 همین حوالی. ذخیره دچار مشکل است برای لحظاتی، 15:12 همین حوالی. ارتباط اینترنت با هات اسپات از لپتاپ قطع شد، 15:13 همین حوالی. ذخیره 15:22 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم افسانه پاکرو موضوع فیلترینگ در فلتا و تارا را نیز متاثثر می سازد در مسیر بر طرف سازی، 15:24 همین حوالی. فارغ از شرط مشکل پنداشتن مالیات و نام تارا به بخش فلتا افزوده شد، 15:42 همین حوالی.

به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم مریلا زارعی همینطور متوققف می سازد آنچه گمان می بریم جنایات آقای اردوغان در خصوص آبان های وظیفه(سرباز وظیفه) در تارا(ترکیه) است، همینطور به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع حذف آبانی اجباری در فلتا(ایران) موثثر است، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای رضا کیانیان موثثر است در جلوگیری از آنچه افت خیانتکارانه ی ارزش پول آرژانتین می پنداریم، ۱۹:۵۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. “فلتا(ایران)” به پس از “حذف آبانی اجباری” افزوده شد، این گمانی تازه نیست بلکه به زمان نوشتن مورد فراموشی قرار گرفته است، ۱۹:۵۸ همین حوالی. پیشتر در موضوع سفارت ایالات متتحده ی آمریکا و گمان از تاثیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم مریلا زارعی بر بر طرف سازی مشکل برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا سخن به میان آمده است، ۲۰:۱۸ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ Latitude 7480 Corei7 در 21:28 همین حوالی.

تارا، شیشه ای ارده(روغن و خمیر کنجد) خریداری شده، در ترکی استانبولی به ارده به نظر سوسام گفته می شود با مارک تاهین Tahin که به گمان کره ی بادام زمینی به آن افزوده شده است، چنین گمان بردیم که کار آقای اردوغان است و از جانب ایشان چنین اندیشیده یا عنوان شده که این جماعت چه می فهمند ارده چیست، ۱۳:۱۲ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ خانه گبزه. روزهای نخست آمدن به این حوالی در قدم زدنی در سطح گبزه گمان بردیم یکی ماشین سواری سفید از جانب آقای cznburak نزدیک شدند به خوش آمد گویی و به راه خویش رفتند، به گمان شرایط حصول چنین وضعییتی نیز از جانب آقای داوود اوغلو فرآهم گشته بود، به نظر آقای گول هم در این موضوع موثثر بوده اند. ۱۳:۱۷ همین حوالی. “تانین Tanin” به “تاهین Tahin” ویراست شد، ۲۰:۲۶ همین حوالی بلا نسبت. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، منتشر شده در لپ تاپ DELL مدل Latitude، اینترنت پس از سه بار گفتن، دو بار همچون خدمت رسیدن و یک بار با فاصله در دسترس قرار گرفت، 22:10 سه شنبه 7 تیر 1401 28 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. “به خوش آمد گویی ” افزوده شد، “حصوص” به “حصول” ویراست شد، 22:14 همین حوالی. “سونام” به “سوسام” ویراست شد، 00:31 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان اجرای ترور آقای سعید کریمیان مدیر شبکه ی جم و آقای Tatlises تاتلیسس توسسط آقای قیلیچدار اوغلو انجام گرفته است، ۱۷:۱۸ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). پیوند برگه ی مرتبط به آقای قیلیچدار اوغلو در WIKIPEDIA افزوده شد، ۱۸:۰۲ همین حوالی. در خصوص حذف پیشین نام آقای قیلیچدار اوغلو از لیست عقوبتی در رفتار ایشان تغییر به گمان رسید که گویا دستور همسر آقای اردوغان بوده است تا از بخش به گمان ما نا مناسب افا(اسراییل) فاصله بگیرند تا به گمان در جریان روند سیاسی جامعه دست کم در این کیفییت بمانند، ۱۸:۰۸ همین حوالی. به گمان انتقال کالبد آقای خاشقچی از کنسولگری لنا(سعودی عربیا) در استانبول توسسط آقای قیلیچدار اوغلو انجام گرفته است، ۱۸:۳۶ همین حوالی.

این دوو مین مورد از این دست است که از آقای گیلیچدار اوغلو در خصوص اددعای ایشان به مواردی نسبت به آقای اردوغان گمان می بریم، پیشتر نیز مددتی نام ایشان به گمان در ارتباط با بخش نا مناسب افا(اسراییل) به لیست عقوبتی افزوده شده بود، به هر ترتیب دارایی آقای اردوغان و وابستگان مطرح شده ی ایشان، تاثیر ما در مدیرییت مجموع ایشان، روابط بین الملل، تاثیرات تخریبی که تارا(ترکیه) بر دیگر ممالک گذارده و تاثیرات مخررب آقای اردوغان بر مردم تارا(ترکیه)، آیا آقای قیلیچدار اوغلو از نظر مالی و اعتبار سیاسی توان پرداخت نظر کارشناسی را به ما خواهند داشت، ما مشکلی با به نام که بودن این موضوع نداریم امما در خصوص موضوعات مالی و سیاسی گمان نمی بریم رفتار آقای گیلیچدار اوغلو رفتاری مناسب شخصی مجررب و با تدبیر باشد، ۱۴:۳۲ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). مایلیم آقای قیلیچدار اوغلو و همسر ایشان تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان و همسر ایشان اجرا شود، ۱۴:۳۳ همین حوالی. پیش از نوشتن بخش عقوبت این تب در لحظات ذخیره بسته شد، به تردید بازگشتیم امما ذخیره صورت گرفته بود، ۱۴:۴۱ همین حوالی.

در مرورگر Opera مینی یک تب از خطط Turkcell با اصرار به موجود بودن پس از چند بار بستن همچنان گشوده می گردد، پیشتر در خصوص دست داشتن آقای اردوغان به فروش غیر مجاز آثار موسیقی در اینترنت گمان برده ایم به نظر این مورد مذکور در مرورگر نیز در راستای همان نگرش است که به صورت پاپ آپ گشودن می گیرد که به گمان نا مناسب است، گمان می بریم این دو موضوع از حوالی یک مرکز یا مجموعه مدیرییت می شوند، دسترسی مستقیم به اینترنت موجود نیست همینطور نقدینگی، هات اسپات خانوم والده ی ما نقطه ی اتتصال است، ۱۳:۳۱ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

پیشتر در مورد آقای کمال سونال شنیده بودیم که گویا ایشان فوبیای پرواز دارند، به نظر نزدیکان آقای اردوغان با نظر ایشان به تمسخر و لودگی و تحقیر به نوعی آقای سونال را مجبور به استفاده از پرواز ساخته اند که گویا پرواز را به عنوان احتمالی از دلایل فوت ایشان مطرح داشتن نا مناسب نیست، گمان می بریم از جانب آقای اردوغان نگرشی همچون آنچه به گمان ما سبب ترور آقای Ibrahim tatlises شد در پس آن تصمیم و برخورد بوده است، ۲۰:۰۳ سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “کمال” به نام آقای سونال افزوده شد، ۲۱:۳۱ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 بابت عدم دسترسی به اینترنت، موضوع نقدینگی، ۲۱:۳۳ همین حوالی. توضیح افزودن “کمال” به نام آقای سونال در زمان موجود بودن اینترنت به گمان دست کم به دلیل سهولت یا یکپارچگی فضا یا هر دو در نرم افزار مذکور در گوشی مذکور نوشته شده و سپس یکجا تمام نوشته منتقل شده است، ۲۱:۳۶ همین حوالی.

به گمان آقای اردوغان در قتل آقای خاشقچی مشارکت داشته اند، 16:46 سه شنبه 24 خرداد 1401، خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

تارا(ترکیه)، به گمان در تارا(ترکیه) به عمد خمیر دندان های شامل سفید دارنده ی دندان که درصدی از موادد ساینده دارند توسسط آقای اردوغان و همسر ایشان عرضه می شوند تا به دندان شهروند آسیب رسانده و در خوراک ایشان خلل وارد گردد، نوع آسیب به شکل نازک داشتن دندان شهروند، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۰:۰۹ پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2، دیروز برای لحظاتی اینترنت موجود بود و در مجموع از پریروز تا ساعات اخیر در امروز دسترسی به اینترنت قطع بوده است، Gebze گبزه شرق استانبول 14:32 جمعه 20 خرداد 1401. دقایقی قبل ویراست “شهروندان” به “شهروند” نوشته شد، لحظاتی قبل در گوشی مرورگر Opera mini در اندروئید Nokia 3.2 بررسی شد که شهروندان نوشته شده بود، گمان بردیم شاید تنها توضیح افزوده شده و ویراست صورت نگرفته است، در بررسی امما تمام موضوع گویا حذف شده است، به هر ترتیب از نو ویراست صورت گرفت و این شرح افزوده شد، 14:59 همین حوالی.

مایلیم مانور نظامی مشترکی بین تارا(ترکیه) و یونان اجرا گردد و در صورت اجرا مایلیم به تمام ممالک و کشورها در جهت شرکت در این مانور خوش آمد گفته شود، پیش از ظهر امروز به لفظ مطرح شده است، Gebze شرق استانبول ۱۳:۴۹ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.

“در مسیر ورود هواپیما در آسمان استانبول به گمان رسید که دست کم یکی از زمین هایی که بر آن مجتمع ساختمانی ساخته شده به جبر از شخص مالک آن ستانده شده است، به هر ترتیب اگر چنین مورد یا مواردی موجود باشد با گمان اینکه در زمان آقای اردوغان به وقوع پیوسته است مایلیم رضایت شخص مالک جلب شود و اگر مقدور نشد هزینه ی روز تمامی واحدهای موجود به مالکین پرداخت شود و ملک تخلیه گردد و تسلیم مالک نخست شود، در مورد مطرح شدن موضوع پرداخت هزینه ای به عنوان غرامت به مالکین آپارتمان ها در صورت تخلیه به رای حاکم(قاضی) و ساختار دادستانی(قضایی) تارا(ترکیه) تمکین داریم تنها کافی است رسمییت شخص حاکم از جانب ساختار دادستانی تایید گردد، در صورت به وقوع پیوستن این گمان و نقض موضوع جلب رضایت مالک نخست مایلیم مجموع جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد همینطور در صورت وجود شخصی ناقض در خصوص هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص ناقض، Gebze حوالی استانبول ۱۹:۳۹ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱. در صورت تناسب گمان های مطرح و برقراری گزینه ی تسلیم در صورت تمایل شخص مالک نخست به تخریب پس از تسلیم هزینه ی تخریب بر عهده ی ماست، ۲۰:۳۱ همین حوالی.”، منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 در Gebze حوالی استانبول ۲۱:۵۰ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱. “حاکم” به “شخص” در بخش تایید ساختار دادستانی افزوده شد، پیوند نوشته ی مرتبط به جزا برای اجرا افزوده شد، ندیرییت به مدیرییت در بخش مدیرییت امن ویراست شد، ۲۱:۵۴ همین حوالی.

در صورت نرسیدن آب تصفیه شده به شیر آب ساختمان، دست کم در منزل مسکونی این حوالی(گبزهGebze) به نظر چنین است، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر رسیدن آب تصفیه شده ی قابل شرب به شیر آب در تارا(ترکیه) اجرا شود و در صورت بودن چنین شخصی همینطور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، گبزه استانبول ۰۸:۰۷ جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱. به گمان برای لحظاتی در خطط اینترنت اختلال ایجاد شد احتمالاً از طریق سیستم عامل Android منبع هات اسپات و اشتراک گذارنده ی اینترنت که به نظر یک تبلت Samsung است، ۰۸:۱۱ همین حوالی.

به گمان آقای اردوغان دلیل یا دست کم از دلایل عدم موفّقیّت تارا(ترکیه) در عضویّت اتّحادیّۀ اروپا بوده‌اند، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض دخالت نیروهای امنیّتی، پلیس و ارتش در تحت مدیریّت قرار گرفتن آقای اردوغان، همسر ایشان هر چهار فرزند و همسران فرزندان ایشان در وضعیّتی امن اجرا شود، باغستان شهریار 08:45 پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401.

اینطور به ظنّ ما رسیده است که گویا گاهی اشخاص زخمی برمی‌دارند که گویی می‌دانند از آن عبوری نخواهند داشت یا زنده نخواهند ماند، چند ساعتی قبلتر در خصوص آقای اردوغان چنین به گمان ما رسید از حیرت ایشان که گویی به مزۀ تجربه‌ای رسیده باشند که بدانند کارشان در این کیفیّت تمام است، باغستان شهریار 03:09 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. تماشای بخشی از فیلم آقای مهدی فخیم‌زاده(مشت آخر) مناسبت نوشتن موضوع آقای اردوغان را به گمان ما رساند البتّه پس از قطع ارتباط نِت پس از خاموشی گوشی HTC که به دلیل قطع شارژر آن با وجود اتّصال به برق رخ داد، پیشتر به موضوع قطع شارژ اشاره شده است، سرعت 3G و محلّ تماشا Youtube.com بوده است. 03:22 همین حوالی.

به گمان در زبان ترکی استانبولی کلمه‌ای همچون kishisal که به گمان مفهمومی نظیر “فردی” دارد گمان می‌بریم مروّج فاشیسم جنسیّتی است و در ریشه به گمان از کلمهٔ کیشی به گمان در مفهوم فرد مذکّر بالغ و ازدواج دارنده گرفته شده است، در عوض لغاتی چون نفر، فرد، شخص گمان می‌بریم مناسب به طرح باشد. باغستان شهریار، ۱۸:۳۱ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم دارایی وزیر ورزش و جوانان در تارا(ترکیه) مسدود گردد، ۰۲:۵۵ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱.

گمان می‌بریم به نام بدون پیشوند آقا و نظایر آن خطاب داشتن افراد از جانب آقای اردوغان جدا از اینکه خشونت و تمایل به دوری از عقل و منطق را با هنجاری چاله میدانی به گسترش می‌کشد سبب رفتاری شبیه در دیگر افراد می‌گردد دست کم در تارا(ترکیه) در مخاطب گرفتن ایشان(آقای اردوغان) که همین موضوع به گمان ما سبب می‌شود فرد و مسائل مطرح شده به شکلی زیر این کم احترامی ذوب شوند و آب روند و تاثیر مسائل که این ایّام دست کم به گمان ما اغلب موضوعات مالی هستند تضعیف شده و کم رنگ به نظر برسند. ترکیه به تیتر نوشته افزوده شد، باغستان شهریار، ۰۷:۳۴ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم افتادن به زندان آقای اردوغان در دوران شهرداری استانبول موضوعی از پیش برنامه ریزی شده بوده است، شعری کوچک که هم گزشی اندک داشته باشد ارتش را و هم نتوان زیاد آن را زیر تیغ برد، در آن مقطع آقای اردوغان کاست شعری نیز در زندان منتشر ساختند که اگر گمان ما نزدیک به واقع باشد به گمان در پیش بینی طرح بوده است. ۲۰:۵۳ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم شاید مناسب باشد انتخاباتی نو در تارا برگزار شود، به هر ترتیب ساختار قضائی مطرح شده مدّ نظر است به عنوان تمایل ما به اجرا. ۲۳:۰۱ پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰.

هر شش جزا همسر وزیر دفاع تارا. ۰۷:۰۲ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

در ایّام و سالیان اخیر تقریباً در اغلب موارد که سریالی از شبکه‌های تارا پخش شده به نظر ما آلوده به فریاد و ترویج خشونت بوده است، گویی کسانی به عمد یا نا آگاهی کمر به ترویج گرایش به خروج از حریم انسان بسته باشند، چنین گمان برده‌ایم. هشت و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

به گمان ما شعار “آن که می‌گوید چه ترک خرسندی هستم” مروّج فاشیسم است در منطقه‌ای که اقوام دیگری همچون ترکمن و عرب و کرد و احتمالاً یونانی و آلمانی و بلغار و رومانیایی و فارس زندگی می‌کنند، کودکی پنج شش ساله با چنین شعار ملّی با گسل و حفره‌ای از غریبی و احتمالاً نوعی نا رضایتی رشد خواهد داشت. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.