موضوعات اخیر

درآمد مقبره‌ها و اوقاف


ده و سی و نه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، مقرّرات مرتبط با مقبره‌ها و اوقاف را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید