اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم

تعداد پاراگرف: 1

اتوریتی منظر، مایل به پذیرش کارمندان با نمادهای مرتبط به مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم همچون حجاب نیستیم، با فرض به گمان پسر بودن هر فرزندی که آلتی کوچک شبیه آلت مردان دارد مایل نیستیم شخص با تایید نصف سهم از میراث فرزند پسر برای غیر فرزند پسر، تایید ساختار ازدواج مرتبط به مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم، تایید ساختار ازدواج و طلاق و حقق طلاق و به گمان بردگی تمکین و فریبی چون مهریه مرتبط به فرقه ی آقای محممد، تایید حرکاتی چون نماز که به گمان توهین و بیگاری مضرری است که فضا را آلوده می سازد در محیط اتوریتی منظر نماینده و کارگزار منظر باشند، ۶ ماه زمان در نظر گرفته شد به عنوان فرجه ی تصمیم، در صورتی که تصمیم بر ایشان روشن باشد و مایل به قطع همکاری باشند شش ماه فرجه بر جاست تا کاری نو بیابند، ۱۸:۳۶ جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ۸ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. “تایید حرکاتی چون نماز که به گمان بیگاری مضرری است که فضا را آلوده می سازد” افزوده شد، ۱۹:۴۱ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 7840 cori7 در 21:27 همین حوالی. “تایید نصف سهم الارث برای دختر” به “تایید نصف سهم از میراث فرزند پسر برای غیر فرزند پسر” و “نماز که به گمان بیگاری مضرری است” به “نماز که به گمان توهین و بیگاری مضرری است” ویراست شد. 12:51 شنبه 18 تیر 1401 9 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “با فرض به گمان پسر بودن هر فرزندی که آلتی کوچک شبیه آلت مردان دارد” به پیش از بخش سهم از ارث افزوده شد، 12:56 همین حوالی.