تئوری بیگ بنگ آغاز خلقت

تعداد پاراگرف: 1

به گمان تئوری بیگ بنگ یک تحمیل است از مددعیان سلسله ی آقای موسی، ۱۲:۵۵ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “جامعه فیزیک” به “جامعه ی فیزیک” ویراست شد، ۱۹:۱۳ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، ۱۹:۱۴ همین حوالی. “به جامعه ی فیزیک” از پس از سلسله در آخر نوشته حذف شده، ۱۹:۱۶ همین حوالی. انتشار یافت، ۱۹:۱۹ همین حوالی.