هزینهٔ شنیدن صدا

تعداد پاراگرف: 1

آیا ممکن است شنیدن صدای برخی افراد شامل هزینه باشد. ۱۰:۲۰ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.