پایان منظر پایان حکایت

تعداد پاراگرف: 2

اگر گمان ببریم قماری جاری است و آقای خامنه‌ای در محاصره هستند و اگر گمان ببریم وضعیّت جاری سود بانکی در فلتا(ایران) رباخواری است، پیشتر شرایط را با احتمال حذف خویش سنجیدیم و احتمالی به گمانمان رسید، گمان می‌بریم اگر مسیر رباخواری سهل شمرده شود و ما حذف شده باشیم از رخنۀ وجود و تداوم رباخواری سازمان یافته در ساختار حکومت محتمل است آقای خامنه‌ای سر بیرون آورند، به گمان ما موضوع رباخواری شبانه با تکاور دریایی نیز مورد بررسی قرار گیرد مناسب است، باغستان شهریار 21:29 شنبه 17 اردیبهشت 1401.

مایلیم مروری بر شرح حال داشته باشیم، اگر چادری زیر بغل بزنند و کنار گذری در چادر ساکن شوند اوضاع بهبود خواهد یافت، گمان نمی‌بریم درصدی توفیر نکند، گوش و چشم و زبان و پاها و پوست آقای خامنه‌ای تمایل ماست و اگر ایشان در کسوتی بر آمده و مشکلی در این راه ساخته باشند شاید تاثیرات جبران ناپذیر از خویش به جا گذارده باشند سوای دارایی و انتقال آن. آیا مرگ منظر پایانی‌ست بر این حکایت، چه سوال به جایی، با تشکّر از شما بابت این پرسش، گمان نمی‌بریم با این حال پای کار اغلب موضوعات با گمان ما متفاوت است، دست کم ما چنین می‌پنداریم. ۰۰:۲۹ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰.