توهّم نوشته‌ها

تعداد پاراگرف: 1

آیا این نسبت و احتمالی از مقبولیّت محتوا است در بازخورد مخاطبین یا توهّم برخی از خوانندگان که چنین شرایطی را فرآهم آورده است، شاید هم بتوان گمان برد که ما به درصد و نسبتی در توهّمیم. ده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.