مسیر تکامل انسان

تعداد پاراگرف: 1

گمان می بریم اندیشه ی حاضر در اذهان دست کم در این حوالی از فلتا(ایران)، لنا(سعودی عربیا)، تارا(ترکیه) و مصر نوعی یخ زده و فریز شده از انسان است که گویی نه راهی به تکامل می بیند و دارد و نه جنبشی به ذهن آن به خصور می رسد در این مسیر به گمان نا گزیر، آیا در همین لحظه سللول به سللول وجود ما در حال یافتن راهی مناسب تر برای ساختار ریه یا ستون فقرات ما نیستند، گمان نمی بریم، اینترنت از دیشب دقایقی قبل رسید، 12:53 سه شنبه 24 خرداد 1401، خانه Gebze گبزه تارا.