طرف حق

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم اشاره‌ای داشته باشیم به مضمونی منتسب به گمان ما به آقای کنفسیوس در خصوص سکوت به عنوان رفیقی که هرگز خیانت نمی‌کند، اگر فردی با شمشیر زیر گلوی شماست طرف حقّ است، برای شما، تعریف شما تعریف ذهن و زندهٔ شماست، لزوما لازم نیست شرافت خود را نیز با آن بفروشید با اینکه ممکن است دشوار باشد و نه کار هر فرو مایه‌ای، به هر حال سکوت یا دفع شر به گمان ما مناسب است البتّه ممکن است کسانی در احساسات و گمراهی راهی به فنا نیز برگزینند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۱۹:۵۹ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.