علم عشق

تعداد پاراگرف: 1

شاید مناسب باشد گمان بردن که قدم در راه کشیدن عشق به قلم علم گذارده ایم اگر منظورهایی در آن نیز نیافته باشیم، ۱۵:۲۵ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده ی ما، ۱۹:۲۳ همین حوالی.