ارزش واحد پول ملّی

تعداد پاراگرف: 3

در روزهای گذشته موضوعی مطرح شد که آقای پوتین به گمان ما در کسوت احتجام در مسکو مطرح داشتند که هزینهٔ مبادلات انرژی با اروپا در قرار روبل به مسکو پرداخت شود، گمان ما چنین بود که چنان حجمی را به سیستم بانکی مسکو وارد ساختن باعث افت ارزش روبل خواهد شد، حال به گمان موضوع مبادلات نفتی تهران به ریال مطرح است، آنچه گمان می‌بریم هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر نوع ارز رایجی مناسب است بتوانند آنچه عرضه می‌گردد را تهیّه نمایند، آنچه استفاده از این موضوع به گمان ما به عنوان باجخواهی به نظر می‌رسد به گمان جدا از افزایش نقدینگی دست کم در اعتبار در نظر گرفته شده(بدون چاپ اسکناس) دسترسی به منابع و ارتباط علمی را از مراکز مدرن جهان همچون اروپا و ایالات متّحدهٔ آمریکا دچار خدشه می‌سازد، شخص یا اشخاصی که چنین پیشنهادی عرضه داشته‌اند در صورت هم‌نوایی نگاه اکثریّت به آنچه مطرح شد به گمان یا نا آگاه هستند و یا فاقد شرافت که در هر دو حال به گمان بی‌لیاقت هستند. باغستان شهریار، ۲۲:۴۱ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱.

به گمان ما وجود کشورهایی با نظام سیاسی موروثی ارزش واحد پول ملّی ما و تمامی کشورهای دارای ساختار حکومت بر پایهٔ اجماع نظر را به خطر می‌اندازد. به گمان ما علی غلط است و شاید بتوان گمان داشت که تهران هنوز در خم غلط‌هایی چون علی با خود درگیر است چه رسد به دموکراسی و تصوّر مواهبش که شاید برخی از مواهب تنها زدودن راه زیان و کوته آستینی باشد. نه و بیست و دو دقیقهٔ دوشنبه بیست و نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

ارزش ثابت تعریف شده برای واحد پول ملّی از جانب حکومت‌ها احتمالاً زیان به اقتصاد تمامی کشورهایی است که با آن واحد پولی در حال تجارت هستند و زیان به اقتصاد تمامی افراد در جهان در جنب توهینی که به شهروندان آن منطقه و جهان در این فرآیند روا می‌گردد، فلتا(ایران)، سوریه، امارات، لِنا(عربستان)، پاناما، کرهٔ شمالی نمونه‌هایی از این وضعیّت هستند، در پاناما به نظر این موضوع به دولت تحمیل شده است از جانب ساختار فاشیستی ربا محور مدّعی آقای موسی نبی. در مجموع چنین گمان برده‌ایم، ده و هجده دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.