بین آقای خاتمی و من قرار نانوشته در خصوص مصادرهٔ دارایی آقای علی خامنه‌ای به نفع من

تعداد پاراگرف: 1

حدود پنج شش یا هفت سال پیشتر وقتی در پارکی در ظلع شرقی خیابان زرافشان اسلامشهر تهران نشسته بودم گمانی به نظر از جانب آقای خاتمی به من رسید که دارایی آقای خامنه‌ای(رهبر) را بردارم البتّه در آن مقطع نیز مشغول سبک سنگین افعال آقای خامنه‌ای بودم ولی هنوز به تمامی گمان نبرده بودم که ایشان و همقطارانشان از اساس بی شرف و خائن هستند، به هر حال قراری نا نوشته شکل گرفت و به نظر چند روزی هم پایید امّا به همان دلیل که مطرح شد(عدم اشراف بر بی شرفی) گمان بردم شاید مصادره ی دارایی آقای خامنه‌ای مناسب نباشد، پس از چند ماه و با روشن شدن برخی دیگر از جنبیات رفتار آقای خامنه‌ای بر آن قرارِ مصادره شدم، من در قبال مدیریّت آقای خامنه‌ای دارایی ایشان(رهبر) را بردارم. ۰۷:۵۲ جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲ جولای ۱۴ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.