تصادف قطار

تعداد پاراگرف: 2

به گمان تصادف قطار با کامیون در ایالت میزوری ایالات متتحده ی آمریکا کار آقای بایدن شخص تکیه زده بر کرسی کاخ سفید بوده است، 01:47 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. فاصله از پیش از زمان حذف شد، 02:09 همین حوالی.

به نظر تصادف دو قطار متروی تهران کرج خرابکاری بوده و گویا از جانب آقای خامنه‌ای ترتیب شده است، چنین گمان برده‌ایم، بیست و سی و سه دقیقهٔ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

,