خروج قطار از ریل

تعداد پاراگرف: 1

به گمان خروج قطار از ریل در مسیر یزد مشهد عمدی بوده و توسسط آقای محممد رضا گلزار انجام گرفته است، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۰:56 چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱. مسیر مشهد به یزد به گمان صحیح است، از اشاره به زائر بودن فوت شدگان در خبر چنین گمان بردیم که در مسیر مشهد بوده است، 00:21 پنج شنبه 19 خرداد 1401 گبزه.